Promocja miejsc dziedzictwa kulturowego i turystycznego poprzez doposażenie łącznika Cyklotrasy w Oleśnie

nowe cz.jpeg

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przekraczamy granice.

Promocja miejsc dziedzictwa kulturowego i turystycznego poprzez doposażenie łącznika Cyklotrasy w Oleśnie

Projekt dotyczy doposażenia łącznika Cyklotrasy (międzynarodowej polsko-czeskiej trasy rowerowej) na odcinku w gminie Olesno, w infrastrukturę towarzyszącą - 3 stacji dla rowerzystów wyposażonych w stojaki, zestaw naprawczy, ławkę, tablicę informacyjną, na której znajdować się będzie mapa z trasami rowerowymi biegnącymi przez Gminę Olesno.

Istotą projektu jest zwiększenie ruchu turystycznego na pograniczu polsko-czeskim, dzięki działaniom zwiększającym jego atrakcyjność, prowadzącym do udostępnienia elementów wspólnego dziedzictwa kulturowego (w tym m.in. zabytkowych drewnianych kościołów: Świętych Marcina i Bartłomieja w Borkach Wielkich XVIII w., Św. Wawrzyńca w Wachowie XVII oraz zabytkowego Kościoła Murowanego św. Małgorzaty w Wysokiej XIX w.).

W ramach realizacji projektu oczekuje się wzrostu zainteresowania turystyką rowerową, zwiększenia wiedzy na temat atrakcji turystycznych znajdujących się w obszarze międzynarodowych tras, ożywienia się transgranicznego ruchu rowerowego polskich i czeskich partnerów.

Celem projektu jest również:

- rozwój infrastruktury towarzyszącej przy ścieżkach rowerowych, przede wszystkim wokół miejsc cennych kulturowo i przyrodniczo w Gminie Olesno,

- zwiększenia wiedzy na temat istniejących, atrakcyjnych ofert turystycznych dla rowerzystów,

- zwiększenia wykorzystania potencjału okołoturystycznego obszarów przygranicznych, zainteresowania agroturystyką przez czeskich partnerów,

-wsparcie turystyki rowerowej wraz z pozytywnym wpływem na sektor usługowy - rozwój usług w regionie, alternatywa w postaci zrównoważonego rozwoju ruchu turystycznego, zwiększenie zainteresowania regionem (dobrej jakości produkty konkurencyjne, zwiększenia dochodów branży hotelarskiej i gastronomicznej).

Podsumowaniem projektu będzie konferencja promująca zrealizowany projekt oraz powstałą infrastrukturę, trasy rowerowe. Wypromowane zostaną zabytki i atrakcje turystyczne zlokalizowane przy łączniku Cyklotrasy na odcinku przebiegającym w Gminie Olesno oraz na innych trasach rowerowych gminy, województwa opolskiego. Konferencja ma wywołać dyskusję wśród partnerów na temat realizacji nowych projektów w kolejnej perspektywie finansowej. Na konferencji obecni będą partnerzy z Czech - Gminy Otice, Jezdkovice,  przedstawiciele samorządu oleskiego, przedstawiciele OROT-u i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.  

 

Całkowita wartość projektu: 20.746,36 Euro

Wartość dofinansowania: 17.634,40 Euro

Wkład własny:3.111,96 Euro

Czas realizacji 2022-2023

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: