Ogłoszenie Burmistrza Olesna

OGŁOSZENIE

w sprawie naboru wniosków na udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 

Na podstawie § 6 ust. 1 uchwały nr XXXIX/301/17 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 19 września 2017 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. Urz. Województwa Opolskiego z dnia 29 września 2017 r., poz. 2360 z późn. zm.)

Burmistrz Olesna

ogłasza nabór wniosków o dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku ruchomym lub nieruchomym, jeżeli zabytek ten łącznie spełnia następujące kryteria:

  1. znajduje się na stałe na obszarze Gminy Olesno;
  2. jest dostępny publicznie;
  3. posiada istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub kulturowe dla mieszkańców Gminy Olesno;
  4. jest wpisany do rejestru zabytków.

 

Termin złożenia dokumentów:
27 lutego 2023 rok

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miejski w Oleśnie
ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno

Wymagane dokumenty:
Wniosek o udzielenie dotacji - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/301/17 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 19 września 2017 r. 


Pliki do pobrania:
Uchwała nr XXXIX/301/17 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 19 września 2017 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Uchwała nr LXIX/512/23 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały XXXIX/301/17 z dnia 19 września 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 

Sposób załatwiania:
Złożony wniosek podlega sprawdzeniu pod względem formalnej zgodności z zasadami określonymi w ww. uchwale. O przyznaniu dotacji oraz jej wysokości decyduje Rada Miejska w formie uchwały.


Uchwała jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy z wnioskodawcą.

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: