Startujemy z kursem języka polskiego dla mieszkańców z Ukrainy

 

PROJEKT REALIZOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
NA LATA 2014 – 2020

logotypy mag.png

 

 

Zapraszamy mieszkańcow z Ukrainy, którzy przebywają w Gminie Olesno, na skutek działań wojennych na Ukrainie, do wzięcia udziału w kursie języka polskiego – poziom podstawowy, dwie grupy.

Kursy odbywać się będą w dniach od  27.02.2023 r. – 06.04.2023 r. Przewidywana maksymalna liczba godzin zajęć dla jednej grupy w ciągu dnia to 5 godzin lekcyjnych.

Obie grupy zrealizują 60 godzin lekcyjnych kursu.

Zajęcia organizowane będą w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Oleśnie, w sali nr 50. Poniżej zamieszczamy szczegółowy harmonogram i godziny kursu.

Warunkiem wzięcia udziału w zajęciach jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz oświadczenia uczestnika projektu. Kurs przeznaczony jest dla osób powyżej 18 roku życia.

Osoby zainteresowane kursem prosimy o kontakt z Panią Ulianą Boichuk, Urząd Miejski w Oleśnie, pokój nr 103, I piętro, nr tel. 34 350 91 65.

 

PDFHarmonogramy zajęć dla grupy I i II.pdf (555,82KB)

 

Projekt partnerski realizowany jest w ramach projektu „Solidarni z Ukrainą –pomoc migrantom wojennym w województwie opolskim” dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa XIV Wsparcie osób uciekających z Ukrainy w wyniku działań zbrojnych prowadzonych na terenie tego kraju, Działanie 14.1 Opolskie solidarne z Ukrainą

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: