Trwają kontrole nieruchomości posiadających zbiorniki bezodpływowe (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie

Szanowni Mieszkańcy Gminy Olesno!

Informujemy, że rozpoczęła się zapowiadana w grudniu 2022 roku, weryfikacja wśród właścicieli nieruchomości w zakresie posiadania aktualnej umowy na wywóz nieczystości ciekłych zawartej z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych oraz dowodów zapłaty za wykonanie powyższych usług, świadczących o regularności wywozu nieczystości ciekłych. Weryfikacją są objęte nieruchomości położone na terenie całej Gminy Olesno.

Kontrole prowadzone są w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 10:00 do 12:00
WYŁĄCZNIE 
przez upoważnionego pracownika Urzędu Miejskiego w Oleśnie oraz Strażnika Straży Miejskiej w Oleśnie.

O kontrolach prowadzonych na terenie danego sołectwa uprzedzany jest Sołtys wsi.

 

UWAGA!!!Do kontroli NIE ZOSTAŁA uprawniona żadna firma zewnętrzna.

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: