„Poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach publicznych w gminie Olesno wraz z doposażeniem szkół w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego”

logaaaa.png

 

„Poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach publicznych w gminie Olesno wraz z doposażeniem szkół w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego”

 

Gmina Olesno w najbliższym czasie podpisze umowę na realizację projektu „Poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach publicznych w gminie Olesno wraz z doposażeniem szkół w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego”. Projekt jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Priorytet: III Rozwój Sieci Drogowej Ten-t i Transportu Multimodalnego Działanie: 3.1. Rozwój drogowej i lotniczej sieci ten-t.

Wartość projektu: 421.274,11 zł, wartość dofinansowania: 358.082,99 zł.

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach publicznych w Gminie Olesno, poprzez wyznaczenie, wyniesienie i doposażenie przejść dla pieszych w trzech lokalizacjach w urządzenia i obiekty zwiększające bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz doposażenie 8 szkół podstawowych w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego.

Realizacja zadania spowodowana jest niezadawalającym stanem bezpieczeństwa ruchu drogowego w gminie Olesno, na co wskazują statystyki zdarzeń drogowych z udziałem pieszych na tym obszarze. W zamierzeniu projekt przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez uspokojenie ruchu na newralgicznych odcinkach dróg, w miejscach gdzie dotychczas takich narzędzi nie było nowe przejście dla pieszych z wyświetlaczem prędkości, wyniesienie dwóch istniejących przejść dla pieszych w lokalizacjach:

- na ul. Jaronia w Bodzanowicach, droga publiczna L, o numerze P 19380. Realizowane zadanie dotyczy wyznaczenia i oznakowania przejścia dla pieszych wraz z montażem wyświetlacza prędkości, w celu uspokojenia ruchu na newralgicznym odcinku drogi, tj. przy przejściu przez miejscowość,

- na ul. Kościelnej w Bodzanowicach, droga publiczna L, o numerze G1012020. Realizowane zadanie dotyczy wyniesienia istniejącego przejścia dla pieszych, celem poprawy widoczności pieszych i wymuszenia zmniejszenia prędkości pojazdów zbliżających się do przejścia,

- na ul. Księdza Aleksandra w Oleśnie, opolskie, droga publiczna L, o numerze G1012880. Realizowane zadanie dotyczy wyniesienia istniejącego przejścia dla pieszych, celem poprawy widoczności pieszych i wymuszenia zmniejszenia prędkości pojazdów zbliżających się do przejścia. Miejsca realizacji zadania zostały tak wybrane, aby zapewnić bezpieczeństwo w miejscach o największym natężeniu ruchu pieszych, tj. przy obiektach użyteczności publicznej.

Oprócz ww. zadań zaplanowano doposażenie oleskich szkół podstawowych w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego. Doposażeniem objęto wszystkie szkoły podstawowe w gminie Olesno, zaś zakres wsparcia wynika z indywidualnych potrzeb, przede wszystkim wieku uczniów uczących się w każdej szkole.

Łącznie zaplanowano zakup:

- 3 szt. symulatorów roweru, z przeznaczeniem dla Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Oleśnie, Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Oleśnie i Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Oleśnie. Są to szkoły miejskie, w których uczą się również starsze dzieci (klasy 1-8). Uczniowie ci są uczestnikami miejskiego ruchu rowerowego i są szczególnie narażeni na ewentualne kolizje i wypadki, tym bardziej że w Oleśnie krzyżują się droga krajowa z wojewódzkim, na których natężenie ruchu jest bardzo wysokie. Symulator roweru jest urządzeniem przeznaczonym do użytkowania w placówkach edukacyjnych, umożliwi naukę kierowania rowerem w ruchu drogowym, naukę podejmowania decyzji podczas kierowania rowerem, naukę zasad pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniach, naukę zachowania na drodze w niekorzystnych warunkach atmosferycznych (np. mgła, noc, deszcz, śnieg),

- 4 szt. mobilnego miasteczka rowerowego, z przeznaczeniem dla Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Oleśnie, Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Oleśnie, Publicznej Szkoły Podstawowej w Borkach Wielkich, Publicznej Szkoły Podstawowej w Bodzanowicach. Zestaw mobilnego miasteczka składać się będzie m.in. z: mat gumowych o rozmiarze min. 1,25x2 m (min. 60 szt.), min. 1 ronda gumowego 5 m, 40 szt. mini znaków drogowych, 35 szt. podstaw metalowych, 6 szt. sygnalizatorów 2-3 komorowych, komplet plansz edukacyjnych.

- dofinansowanie wykonanego w 2019 r. stacjonarnego miasteczka rowerowego w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Oleśnie, miasteczko o wymiarach 15x20 m,  z zaznaczonymi przejściami dla pieszych, rondem, wyposażono w 10 znaków drogowych o wysokości 160 cm.

- zakup 4 szt. zestawów miasteczka ruchu drogowego z przeznaczeniem dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Wachowie, Publicznej Szkoły Podstawowej w Sowczycach, Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Oleśnie, Publicznej Szkoły Podstawowej w Wojciechowie. Są to szkoły podstawowe w których uczą się najmłodsze dzieci (klasy 1-3) stąd zaplanowano zakup narzędzi, adekwatnych do wieku uczniów.

Łącznie zidentyfikowano w obszarze oddziaływania projektu 10 obiektów użyteczności publicznej. Działania projektowe przyczynią podniesienia poziomu bezpieczeństwa korzystania z obiektów.

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: