Oferta złożona w trybie pozakonkursowym

Burmistrz Olesna informuje, że w dniu  28.02.2023 r. do Urzędu Miejskiego w Oleśnie w trybie pozakonkursowym wpłynęła oferta Fundacji Aktywnym Być na realizację zadania publicznego pt.  

„Olesno kształtuje i wspiera rozwój kultury i aktywności społecznej wśród mieszkańców Miasta i Gminy Olesno”.

Uznając celowość realizacji ww. zadania publicznego, na podstawie art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2022 poz. 1327) zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) oraz na stronie Internetowej Urzędu Miejskiego w Oleśnie.

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty tj. od  03.03.2023 r. może zgłosić uwagi jej dotyczące.

Uwagi do oferty można zgłaszać pisemnie na adres: Urząd Miejski w Oleśnie, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno lub na adres
e-mail: 

OFERTA DO POBRANIA - PDFOFERTA - Fundacja Aktywnym Być.pdf (64,25KB)

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: