„Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Oleśnie”

logo termo.png

Projekt pn. „Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Oleśnie”

Dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu: „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”

 

Wartość projektu: 20 485 881,87 PLN

Koszty kwalifikowane projektu: 19 325 965,10 PLN

Wartość dofinansowania: 13 528 175,57 PLN

 

7 marca 2023 r. Gmina Olesno podpisała umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację projektu pn. „Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Oleśnie”.

Krótki opis projektu:

Projekt dotyczy kompleksowej termomodernizacji budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Oleśnie.

Organem prowadzącym szkoły jest Gmina Olesno, w szkole uczy się średnio 410 uczniów w klasach 1-8. Jest to budynek wolnostojący, wybudowanym w technologii prefabrykowanej w 1996 r. Obiekt składa się z 5 segmentów: A, B, C, D, E. Bloki A, D i E 3-kondygnacyjne, podpiwniczone – piwnice ogrzewane. Bloki B i C 3- kondygnacyjne, niepodpiwniczone. Łączna powierzchnia budynku wynosi 9482 m2, kubatura 45300 m3. Ściany zewnętrzne prefabrykowane wg systemu żerańskiego, ocieplona wełną gr. 4 cm, dach konstrukcji stalowej, pokryty papą, okna drewniane/PCV, drzwi zewnętrzne stalowe/drewniane/aluminiowe. Budynek ogrzewany za pomocą dwóch kotłów na paliwo gazowe. Instalacja c.o. wodna, pompowa, izolowana w obrębie pomieszczenia kotłowni oraz kanałach. W pomieszczeniach ogrzewanych instalacja nie izolowana termicznie. Grzejniki stalowe płytowe oraz rurowe wyposażone w zawory przygrzejnikowe w 50% przypadku ze zdemontowanymi głowicami termostatycznymi. W budynku zainstalowane są oprawy oświetleniowe świetlówkowe, żarowe oraz LED, w sali gimnastycznej oprawy metalohalogenkowe - wszystkie w złym stanie technicznym.

W ramach projektowanej głębokiej termomodernizacji planuje się docieplenie stropodachu, dachu, stropu nad wejściem, ścian w gruncie, ścian zewnętrznych, wymianę okien i drzwi, modernizację systemu grzewczego i instalacji c.w.u., w tym montaż pompy ciepła i kotła gazowego, wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej. Przewiduje się zastosowanie systemu paneli PV produkujących energię elektryczną na własne cele energetyczne budynku. Przewidziano system paneli PV o łącznej mocy 49,68 kWp. Zaplanowano wymianę opraw oświetleniowych na nowe oparte o źródła LED, montaż czujników ruchu oraz montaż systemu zarządzania energią w budynku (EMS). Efekty projektu zostaną wzmocnione poprzez realizację kampanii edukacyjnej nt. wpływu projektu na środowisko.

Cel projektu:

Celem projektu jest ograniczenie zużycia energii w budynku PSP nr 2: oszczędność energii końcowej -o 88,03 %, i energii pierwotnej - o 80,68 %, zwiększenie wykorzystania energii z OZE - o 20,04 %, a także ograniczenie negatywnego wpływu budynku na środowisko - redukcja emisji CO2 o 76,68 %.


 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: