​​​​​​​Prawie 15 milionów złotych na głęboką termomodernizację oleskiej „Dwójki”!

7 marca 2023 r. Burmistrz Olesna Sylwester Lewicki podpisał umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Oleśnie”.

20230308_104842.jpeg

Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane dzięki dofinansowaniu uzyskanemu przez Gminę Olesno ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu Energia odnawialna, efektywność energetyczną, bezpieczeństwo energetyczne.

Łączna wartość planowanej inwestycji sięga blisko 14,5 mln złotych z czego ponad 9 mln 668 tysięcy złotych  stanowi dofinansowanie.

 

Szkoła pomimo tego, że jest najmłodszą gminną placówką oświatową (wybudowana w 1996 r.) wymaga już gruntownej przebudowy. Stan stolarki okiennej i drzwiowej pozostawia wiele do życzenia, dlatego też poddanie jej głębokiej termomodernizacji, podniesie nie tylko komfort nauki, ale przede wszystkim pozwoli na obniżenie kosztów ogrzewania tak dużej kubatury budynku.

Termomodernizacja to bowiem najlepszy sposób na poprawę efektywności energetycznej budynków, czyli uzyskanie oszczędności energii, a tym samym niższe koszty związane z ogrzewaniem zimą czy chłodzeniem latem.

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 to obiekt, który składa się z 5 segmentów: A, B, C, D, E. Bloki A, D i E 3-kondygnacyjne, podpiwniczone – piwnice ogrzewane. Bloki B i C 3- kondygnacyjne, niepodpiwniczone. Łączna powierzchnia budynku wynosi 9482 m2, kubatura 45300 m3. Ściany zewnętrzne są prefabrykowane wg systemu żerańskiego, ocieplone wełną o gr. 4 cm, dach jest konstrukcji stalowej, pokryty papą, okna drewniane/PCV, drzwi zewnętrzne stalowe/drewniane/aluminiowe. Budynek ogrzewany jest za pomocą dwóch kotłów na paliwo gazowe. Instalacja c.o. wodna, pompowa, izolowana w obrębie pomieszczenia kotłowni oraz kanałach. W pomieszczeniach ogrzewanych instalacja nie jest izolowana termicznie. Grzejniki są stalowe płytowe oraz rurowe wyposażone w zawory przygrzejnikowe w 50% przypadku ze zdemontowanymi głowicami termostatycznymi. W budynku zainstalowane są oprawy oświetleniowe świetlówkowe, żarowe oraz LED, w sali gimnastycznej oprawy metalohalogenkowe - wszystkie w złym stanie technicznym.

W ramach projektowanej termomodernizacji planuje się docieplenie stropodachu, dachu, stropu nad wejściem, ścian w gruncie, ścian zewnętrznych, wymianę okien i drzwi, modernizację systemu grzewczego i instalacji c.w.u., w tym montaż pompy ciepła i kotła gazowego, wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej. Przewiduje się zastosowanie systemu paneli PV produkujących energię elektryczną na własne cele energetyczne budynku. Przewidziano system paneli PV o łącznej mocy 49,68 kWp. Zaplanowano wymianę opraw oświetleniowych na nowe oparte o źródła LED, montaż czujników ruchu oraz montaż systemu zarządzania energią w budynku (EMS).

Dzięki wprowadzeniu do budynków energii pozyskanej z OZE oraz zastąpieniu istniejącego wyposażenia instalacji oświetlenia bardziej efektywnym, zrealizowany zostanie założony cel projektu.

Efekty projektu zostaną wzmocnione poprzez realizację kampanii edukacyjnej nt. wpływu projektu na środowisko, we współpracy z norweskimi partnerami.

 

Zakończenie projektu przewidziane jest na kwiecień 2024 roku.


Projekt pn. „Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Oleśnie”

Dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu: „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”

Wartość projektu: 14.461.838,53 PLN

Koszty kwalifikowane projektu: 13.811.593,46 PLN 

Wartość dofinansowania: 9.668.115,42 PLN

 

Fundusze EOG i fundusze norweskie reprezentują wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w tworzeniu Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej ingerencji społecznej.

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: