II otwarty konkurs ofert na wsparcie realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Olesno w 2023 r.

Burmistrz Olesna ogłasza II otwarty konkurs ofert

na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Olesno w 2023 roku.

 

Konkurs ofert ma na celu wyłonienie podmiotów realizujących zadania publiczne z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, odpowiadającej celom „Programu Współpracy Gminy Olesno z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2023”.

  • Celem realizacji zadania jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy Olesno, w szczególności zwiększenie aktywności ruchowej oraz udziału w sporcie, zaspokojenia czasu wolnego poprzez udział w zorganizowanych zajęciach rekreacyjno-sportowych, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
  • Odbiorcami zadania są mieszkańcy Gminy Olesno.

 

Kwota konkursu: 150.000,00 PLN
Maksymalna kwota dotacji dla jednej oferty: 150.000,00 zł

Wkład własny finansowy - nie mniej niż 10.00 % od wartości zadania
Wnioskowana kwota - nie więcej niż 150.000,00 zł

 

Termin składania ofert 

od 23 marca 2023 r. godzina 16:00 do 13 kwietnia 2023 r. o godzinie 16:00

 

 

PDFZarządzenie Nr 23.2023.pdf (400,30KB)

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: