Pierwsze wnioski z pozytywnym rozstrzygnięciem

Niedawno informowaliśmy o złożonych przez Gminę Olesno wnioskach o dofinansowanie projektów związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego. Miło nam poinformować, że w pierwszych rozstrzygnięciach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego otrzymaliśmy:

- 17.000,00 zł dofinansowania na zadanie pn. „Pielęgnacja zabytkowego drzewostanu na cmentarzu żydowskim w Oleśnie”, polegające na wycince i pielęgnacji drzew. Drzewa poddane zostały wcześniejszym oględzinom. Do wycięcia zakwalifikowane zostały drzewa martwe, zamierające i pochylone o złym stanie fitosanitarnym. Mają znaczny posusz konarowy i gałęziowy, a u niektórych widoczne są ślady obecności chorób lub szkodników. Zagrażają one bezpieczeństwu mienia i ludzi. Usunięciu podlegać będzie również krzew, który w trakcie swojego rozwoju zaczął uszkadzać pozostałości muru w zachodnio-północny narożniku cmentarza. Pozostałe drzewa i krzewy zostaną poddane pielęgnacji, czyli cięciom i korekcie koron.

olesno_1_082_KS4_3565.jpeg


- 18.000,00 zł - otrzymała Parafia Rzymskokatolicka pw. Bożego Ciała w  Oleśnie na zadanie pn. "Prace konserwatorskie i restauratorskie dwóch skrzydeł tryptyku z kościoła pw. św. Anny". Był to wniosek złożony z pomocą pracowników Urzędu Miejskiego w Oleśnie.

Celem   zadania jest zachowanie, ze względu na wartości historyczne, artystyczne, naukowe, niematerialne oraz autentyczność substancji, elementów wyposażenia kościoła św. Anny – zabytkowych skrzydeł tryptyku z przedstawieniami apostołów (rewers) oraz złoconymi partiami nieba (awers). W wyniku realizacji projektowanych prac, zachowany zostanie jeden zabytek ruchomy w województwie opolskim. 

Kościół św. Anny fot. Krzysztof Świtalski.jpeg

 

 

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: