Umowa na dofinansowanie z WFOŚiGW podpisana

Miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym, tj. 5 kwietnia 2023 r., w siedzibie Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji - Oleska Laguna, Burmistrz Olesna Sylwester Lewicki podpisał z panią prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Aleksandrą Drescher, umowę na dofinansowanie inwestycji pn. „Poprawa efektywności energetycznej basenu Oleska Laguna w Oleśnie” Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w wysokości 770.220,00 zł.

 


W ramach zadania przewiduje się zmianę źródła ciepła na cele grzewcze, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz przygotowania wody basenowej na pompę ciepła powietrze-woda o mocy 200 kW. Ulepszenie przewiduje zastosowanie bufora ciepła, montaż automatyki, pomp obiegowych. Dodatkowo przewiduje się zastosowanie modułu kogeneracyjny o mocy elektrycznej 20 kWe oraz mocy cieplnej 39 kWt, do produkcji ciepła na cele podgrzania wody basenowej. Jako szczytowe źródło ciepła przewiduje się zastosowanie istniejącej kotłowni na gaz ziemny.

Ww. rozwiązanie zostało wskazane jako optymalne w zakresie zasilania obiektu basenu

w energię i ciepło, zgodnie z wykonanym audytem energetycznym:

1. Instalacja fotowoltaiczna PV do produkcji energii elektrycznej:

Ulepszenie przewiduje zastosowanie instalacji fotowoltaicznej PV 125 szt. paneli o łącznej mocy 50 kWp i powierzchni 245 m2.

2. System grzewczy:

Ulepszenie przewiduje zmianę źródła ciepła na cele grzewcze, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz przygotowania wody basenowej na pompę ciepła powietrze-woda o mocy 200 kW. Ulepszenie przewiduje zastosowanie bufora ciepła, montaż automatyki, pomp obiegowych. Dodatkowo przewiduje się zastosowanie modułu kogeneracyjny o mocy elektrycznej 20 kWe oraz mocy cieplnej 39 kWt, do produkcji ciepła na cele podgrzania wody basenowej. Jako szczytowe źródło ciepła przewiduje się zastosowanie istniejącej kotłowni na gaz ziemny.

Łączna wartość projektu – 1.540.575,00 zł

DJI_0828.jpeg

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: