Konkurs grantowy Działaj Lokalnie w Dolinie Stobrawy

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, działających na terenie gmin: Pokój, Byczyna, Wołczyn, Lasowice Wielkie, Kluczbork (z wyłączeniem miasta Kluczborka), Olesno, mających ciekawy pomysł na projekt aktywizujący społeczność lokalną i inicjujący współpracę na rzecz dobra wspólnego.


 

W ramach konkursu, granty w maksymalnej kwocie 6 tysięcy złotych, mogą być przeznaczone na realizację projektów, które:

  • zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
  • wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
  • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
  • przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,
  • będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
  • będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe,
  • będą realizowane między 1 czerwca 2023 r. – 31 grudnia 2023 r.

Projekty mogą obejmować działania związane z jedną ze ścieżek tematycznych: „Działaj lokalnie i solidarnie z Ukrainą” lub „Działaj ekologicznie” lub „Młodzież działa lokalnie”.

Wnioski należy składać poprzez generator wniosków ( https://generatorspoleczny.pl/ ) w terminie 07.04.2023 r. – 08.05.2023 r.

Pula przeznaczona na granty w tegorocznym naborze wynosi: 60.000,00 zł. Pula środków może ulec zwiększeniu.

Regulamin Konkursu wraz ze wzorem wniosku dostępne są na stronie www.dolinastobrawy.pl oraz w siedzibie Stowarzyszenia.


Zapraszamy również na spotkanie informacyjne w ramach naboru, które odbędzie się 13.04.2023 r. o godzinie 16.00 w siedzibie Stowarzyszenia ul. Moniuszki 4, Kluczbork.


 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: