Doczekaliśmy się! Umowa na rewitalizację kompleksu basenów zewnętrznych w Oleśnie podpisana!

20221123_polski_lad.png

 

RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD

PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH  

 

DOFINANSOWANIE  13 726 963,18 zł


 

ZNAKI_INWESTYCJE LOKALNE.png

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

RZĄDOWEGO FUNDUSZU

INWESTYCJI LOKALNYCH

 

DOFINANSOWANIE 4 357 000 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 24 248 043,26 zł


 

We wtorek, 18 kwietnia 2023 r., punktualnie o godzinie 12:00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Oleśnie miało miejsce podpisanie umowy na realizację zadania pn. „Rewitalizacja kompleksu basenów w Oleśnie”.

Umowę podpisali – w imieniu Gminy Olesno – Burmistrz Olesna Sylwester Lewicki oraz Skarbnik Gminy Aneta Sitna, w imieniu wykonawcy – Prezes Zarządu Firmy DEMIURG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mikołaj Jankowski.

Wartość podpisanej umowy po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wynosi  19.713.856,31 zł netto / 24.248.043,26 zł brutto.  

Gminie Olesno udało się pozyskać rekordowe środki zewnętrzne na realizację tej inwestycji w łącznej wysokości 18.083.963,18 zł.

Pochodzą one z: Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych  - 13.726.963,18 zł oraz Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - 4.357.000,00 zł.

Termin wykonania został określony na 13 miesięcy od daty podpisania umowy.

 

Wizualizacje poglądowe


 

Burmistrz Olesna Sylwester Lewicki przypomniał zebranym na konferencji prasowej, że temat rewitalizacji basenów zewnętrznych przy ul. Kościuszki w Oleśnie rozpoczął się już w 2018 roku, kiedy stary obiekt, ze względu na niespełnianie norm bezpieczeństwa, musiał zostać zamknięty.

Od tego czasu gmina podejmowała wiele działań, mających na celu stworzenie projektu nowego obiektu, szytego na miarę potrzeb naszego miasta, którego koszt budowy byłby adekwatny do możliwości finansowych gminy.

Następnie ogłoszone zostały 3 przetargi na wyłonienie wykonawcy, jednak wszystkie zdecydowanie przekraczały możliwości finansowe gminy. Podjęto więc działania modyfikujące projekt, które pozwoliły ściąć wysokie koszty budowy, pozostawiając przy tym maksymalną ilość atrakcji.

W tym czasie gmina złożyła wnioski o dofinansowanie inwestycji, które zostały rozstrzygnięte dla nas pozytywnie.

Obecna na konferencji prasowej pani Violetta Porowska, Poseł na Sejm RP, podkreśliła, wysoką skuteczność gminy Olesno w staraniach o środki zewnętrzne m.in. właśnie z programu Rządowego Funduszu Polski Ład. Jego założeniem jest w głównej mierze wsparcie finansowe mniejszych samorządów,  które nie dysponują wielomilionowymi budżetami, jak w przypadku dużych aglomeracji. Środki te są przeznaczone na inwestycje służące wszystkim mieszkańcom, tak jak właśnie w przypadku budowy kompleksu basenów, dostępnego dla wszystkich pokoleń.

Burmistrz Olesna dziękując za wsparcie, dodał, że nie jest to ostatnia inwestycja związana z poprawa infrastruktury sportowej, ponieważ w tym roku budowana jest także hala tenisowa przy Miejskim Centrum Sportu i Rekreacji. Olesno stawia na wszechstronny rozwój młodych ludzi i aktywność fizyczną w każdym wieku.

Pan Marcin Śniegowski, dyrektor wrocławskiego oddziału firmy DEMIURG, odpowiedzialny za realizację inwestycji w Oleśnie, przedstawił plan działania, który zakłada wejście na plac budowy w najbliższych tygodniach i ma nadzieję, że oddanie basenu do użytku, nastąpi wcześniej, niż zakłada umowa.

Pozostaje trzymać kciuki, by wszystkie prace szły zgodnie z tym planem, a o postępach będziemy informować na bieżąco.

 

 


Wykonawca:

1. WEGNER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

60-196 Poznań , ul. Bukowska 177 – lider konsorcjum

2. DEMIURG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej Demiurg Construction Sp. z o.o. Sp. k.)

60-107 Poznań, ul. Górnicza 2/143A - partner konsorcjum


Koszt inwestycji:

19.713.856,31 zł netto / 24.248.043,26 zł brutto

Dofinansowanie:

Rządowy Fundusz Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych  - 13.726.963,18 zł

oraz

Rządowy Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - 4.357.000,00 zł

 

Zakres prac:

 1. NIECKA REKREACYJNA ze stali nierdzewnej pow. 728 m2 lustra wody
 • niecka rekreacyjna zawierająca tory pływackie ze słupkami startowymi (4szt.), podwodne leżanki (6 stanowisk) i ławeczki (6 stanowisk), gejzery wodne (2 szt.), masażery (8 szt.), armatkę wodna, rwącą rzekę, siatkę do wspinaczki, grzybki wodne (3 szt.),
 1. NIECKA BRODZIK DLA DZIECI ze stali nierdzewnej pow. 173 m2 lustra wody
 • niecka brodzik dla dzieci z atrakcjami wodnymi: jeż wodny ( 2 szt.), dzwonek wodny (1szt.) i zjeżdżalniami typu słonik, rybka(2 szt.) oraz pochylnią o nachyleniu 14 stopni.
 1. zjeżdżalnie typu „Anakonda” i „Multislide” trójtorowa z hamowniami na nawierzchni bezpiecznej,
 2. kompleks zjeżdżalni dla mniejszych dzieci na nawierzchni bezpiecznej,
 3. suchy plac zabaw,
 4. budowa budynku zaplecza technicznego i socjalno-sanitarnego wyposażonego w m. in.: toalety, prysznice, pomieszczenie kasy, pomieszczenia socjalno-biurowe, system schowków,
 5. budowa budynku technologicznego,
 6. budowa zbiorników technologicznych podziemnych (zbiorniki wyrównawcze, komora filtracyjna),
 7. wykonane ogrodzenia terenu oraz ogrodzenia części basenowej (wejście przez brodziki przejściowe),
 8. montaż obiektów małej architektury m.in. plaża z parasolami i leżakami, przebieralnie zewnętrzne, ławki, kosze na śmieci,
 9. wykonanie nawierzchni plaży z kostki ceramicznej oraz trawiastej,
 10. wykonanie nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej (antypoślizgowej).
 11. instalacja monitoringu i nagłośnienia,
 12. wykonanie miejsca pod lokalizację punktów z gastronomią wraz z odpowiednim uzbrojeniem.

Opis instalacji technologii uzdatniania wody basenowej

Podstawą prawidłowej cyrkulacji wody w basenie będzie tzw. "system zamkniętego obiegu z czynnym przelewem".

Wprowadzanie uzdatnionej wody do basenu następuje poprzez dysze oraz kanały dyszowe. 100 % wody z basenu odprowadzane będzie poprzez rynny przelewowe do zbiornika wyrównawczego. Ze zbiornika zasysana zostanie poprzez łapacz włosów (filtr wstępny) przez pompy filtracyjne. Pompy tłoczą wodę przez filtry ciśnieniowe DE okrzemkowe z wkładami- rękawami dostosowanymi do basenów zewnętrznych, skąd następnie kierowana jest przez niskociśnieniowe lampy UV i pompy ciepła (woda basenowa/powietrze) do basenu. Do wody przed filtrami będzie wprowadzana jednorazowo ziemia okrzemkowa celem namywania ziemi okrzemkowej na świece filtracyjne filtrów DE. Natomiast za filtrami będzie dozowany korektor pH oraz środek do dezynfekcji wody czyli środek chemiczny na bazie chloru –np. stabilizowany podchloryn sodu. Środki dozowane są automatycznie przez pompki tłoczące. Projektowany system uzdatniania wody basenowej jest zgodny z aktualnymi polskimi przepisami i Normami DIN.

Fotowoltaika i pompy ciepła

Woda ciepła w budynku kontenerowym zaplecza sanitarno-socjalnego przygotowywana będzie przez dwie pompy ciepła o mocy 1,7 kW z grzałką elektryczną 1,5 kW, zintegrowane z zasobnikami o poj. 385 l każda. Woda ciepła w budynku magazynowym chemii przygotowywana będzie w indywidualnych elektrycznych podgrzewaczach pojemnościowych o poj. 5l i mocy 1,5 kW.

Podgrzewanie wody dla basenów

Woda w basenach będzie podgrzewana za pomocą układów Pomp Ciepła (Woda basenowa/ Powietrze).

Basen rekreacyjny ze zjeżdżalniami – Moc potrzebna eksploatacja około 238kW aby utrzymać temperaturę w granicach 24 st. C (2 pompy ciepła 103kW/120kW)

Brodzik + plac – Moc potrzebna eksploatacja około 261kW, aby utrzymać temperaturę w granicach 28-29 st. C ( 2 pompy ciepła 103kW/120kW)

Dla układów planowane są pompy ciepła, czyli 4 pompy ciepła z tytanowym płaszczowo-rurowy wymiennikiem ciepła z podwójnym obiegiem i systemem samooczyszczenia.

Na dachu budynku projektuje się instalację fotowoltaiczna o łącznej mocy 6,08 kW składającą się z 16 ramkowych modułów fotowoltaicznych o obniżonym ciężarze i mocy jednostkowej 380 W montowane na konstrukcji wsporczej nieinwazyjnej w układzie południowym.

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: