Umowy na modernizację dróg w gminie Olesno podpisane!

20221123_polski_lad.png

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

RZĄDOWEGO FUNDUSZU

INWESTYCJI LOKALNYCH


W czwartek 27 kwietnia 2023 r., o godzinie 12:00 w Urzędzie Miejskim w Oleśnie miało miejsce podpisanie umów dot. modernizacji dróg w gminie Olesno na łączną kwotę 3.701.292,17 złotych!

DSCN4022_editedddd.jpeg

Gminie Olesno udało się pozyskać olbrzymie środki zewnętrzne na modernizację pięciu ulic (ul. Budowlanych, ul. Pieloka, ul. Nad Łąkami w Oleśnie, ul. Młyńskiej w Borkach Wielkich oraz odcinka drogi gminnej w Kucobach) w łącznej wysokości 3.421.631,79 zł, co stanowi aż 92,44% ostatecznej wartości zadań będących przedmiotem dofinansowania. Wkład własny Gminy Olesno to 279.660,38 zł. Pozyskane środki pochodzą z: Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Umowy podpisali – w imieniu Gminy Olesno – Burmistrz Olesna Sylwester Lewicki oraz Skarbnik Gminy Aneta Sitna, w imieniu wykonawców robót: pan Maciej Dobosz - właściciel firmy Dobosz Maciej F.H.U., pan Tomasz Trzaskowski – prezes zarządu firmy VIANKO sp. z o.o. oraz pan Bartosz Adamowicz – prezes zarządu firmy PD TRAKT sp. z o.o., sp. k.

DSCN4029_edited.jpegDSCN4060_edited.jpeg DSCN4039_edited.jpeg

Przy podpisywaniu umów uczestniczył również pan Marek Wiza - opiekun Programu Inwestycji Strategicznych (Rządowego Funduszu Polski Ład) w Regionie Opolskim Banku Gospodarstwa Krajowego. Burmistrz Olesna podziękował panu Markowi za udzielone wsparcie, pomoc merytoryczną oraz wszelkie konsultacje.

DSCN4081.jpeg

Dzięki pozyskanym pieniądzom, w gminie Olesno zostaną zrealizowane następujące zadania: 

  1. Kompleksowa przebudowa ul. Pieloka w Oleśnie, która obejmuje m.in. wymianę azbestowego wodociągu, remont chodników, kanalizacji deszczowej, wykonanie parkingów oraz nasadzeń wielopiętrowej zieleni przy drodze.

Wartość inwestycji 2.140.000,00 złotych

Wykonawcą robót jest Firma Usługowo-Handlowa Dobosz Maciej z Krzepic.

Czas realizacji inwestycji – 13 miesięcy od dnia podpisania umowy.


  1. Przebudowa ulicy Budowlanych w Oleśnie wraz z budową nowego wodociągu i remontem kanalizacji deszczowej. 

Wartość inwestycji 622.089,90 złotych.

Wykonawcą robót jest firma VIANKO sp. z o.o. z Zawadzkiego.

Czas realizacji inwestycji – do 26 czerwca 2023 r.


  1. Przebudowa ulicy Młyńskiej w Borkach Wielkich wraz z umocnieniem poboczy za kwotę 597.690,70 zł.

Wykonawcą robót jest firma VIANKO sp. z o.o. z Zawadzkiego.

Czas realizacji inwestycji – do 26 czerwca 2023 r.


  1. Przebudowa odcinka ulicy Nad Łąkami w Oleśnie wraz z umocnieniem poboczy za kwotę 176.197,84 zł.

Wykonawcą robót jest również firma VIANKO sp. z o.o. z Zawadzkiego.

Czas realizacji inwestycji – do 26 czerwca 2023 r.


  1. Modernizacja odcinka drogi w Kucobach wraz z umocnieniem poboczy za kwotę 165.313,73 zł.

Wykonawcą robót jest firma PD TRAKT Sp. z o.o., sp. k. z Kluczborka.

Czas realizacji inwestycji – do 26 czerwca 2023 r.

 

Artykuły powiązane:

Doczekaliśmy się! Umowa na rewitalizację kompleksu basenów zewnętrznych w Oleśnie podpisana!,

Konferencja w sprawie wielomilionowych środków przyznanych w ramach Polskiego Ładu!,

Około 34 miliony złotych z Rządowego Programu „Polski Ład” dla Gminy Olesno!

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: