Stawki opłat za odpady komunalne

Stawki obowiązujące w 2024 roku:

- 28 zł od osoby - stawka podstawowa

- 24 zł od osoby - stawka w przypadku kompostowania odpadów komunalnych we własnym zakresie (przydomowy kompostownik)

- 58 zł od osoby - stawka podwyższona (w przypadku niewywiązywania się z obowiązku segregowania odpadów)

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: