„Rewitalizacja kompleksu basenów w Oleśnie”

ZNAKI_INWESTYCJE LOKALNE.png

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

RZĄDOWEGO FUNDUSZU

INWESTYCJI LOKALNYCH

 

DOFINANSOWANIE 4 357 000 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 24 248 043,26 zł

 


 

5502_Polski_Lad_logo.jpeg

 

RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD

PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH  

 

DOFINANSOWANIE  13 726 963,18 zł


OPIS PROJEKTU

Przedmiotem inwestycji jest rewitalizacja wybudowanego w latach 30-tych XX w. kompleksu basenów odkrytych, zlokalizowanego na nieruchomości komunalnej o powierzchni 1,65 ha. Inwestycja swym zakresem obejmie w szczególności budowę: basenu odkrytego rekreacyjnego (pow. wody 728 m2, niecka ze stali nierdzewnej), basenu dla dzieci (173 m2, niecka ze stali nierdzewnej), zjeżdżalni wodnych i wodnego placu zabaw, zaplecza sanitarnego, administracyjnego, zaplecza technologicznego, w tym systemu uzdatniania wody basenowej, instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, instalacji i sieci elektrycznych, komór technologicznych, nawierzchni utwardzonych i trawiastych. Po rewitalizacji obiekt dostosowany będzie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Rewitalizacja basenu jest jednym z priorytetów działań gminy, wyrażonych w kolejnych dokumentach strategicznych, począwszy od programów rewitalizacji, przez obowiązujące i projektowane strategie rozwoju, w tym strategie ponadlokalne. Oczekiwania społeczne i potrzeby dotyczące planowanego obiektu są ogromne i ciągle narastają. Inwestycja wywrze korzystny wpływ na wszystkich mieszkańców Gminy Olesno oraz gmin ościennych (jedyny taki obiekt w powiecie oleskim), poprzez zapewnienie infrastruktury niezbędnej dla rekreacji wodnej w okresie letnim, zapewnienie warunków dla odpoczynku i komfortu termicznego różnych grup wiekowych. Inwestycja wywrze pozytywny wpływ na rozwój gospodarczy w regionie poprzez pobudzenie działalności przedsiębiorców (np. mała gastronomia), stworzenie nowych miejsc pracy (kasjerzy, ratownicy, konserwatorzy) oraz pobudzenie ruchu turystycznego. Inwestycja pozytywnie wpłynie na zrównoważony rozwój: budowa systemu uzdatniania wody basenowej pozwoli zoptymalizować dawkowanie niebezpiecznych dla środowiska, szczególnie wodnego, związków chloru – system czujników optymalnie dobierze wymaganą ilość substancji uzdatniającej – podchlorynu sodu, dodatkowo zastosowane lampy UV ograniczą ilość wymaganego chloru (dotychczas dozowanie odbywało się na podstawie obserwacji organoleptycznych i było zdecydowanie zawyżone), budowa kanalizacji sanitarnej rozwiąże problem odprowadzania ścieków z obiektu – ścieki będą przekazane do oczyszczalni ścieków. Inwestycja wpłynie na ograniczenie emisyjności: źródłem ciepła i c.w.u. w projektowanym budynku zaplecza sanitarnego i administracyjnego będzie ogrzewanie elektryczne.

Planuje się wykorzystać energię słoneczną do produkcji energii elektrycznej na zaspokojenie potrzeb własnych budynku (ogniwa fotowoltaiczne). Woda w nieckach basenowych będzie podgrzewana za pomocą układu pomp ciepła.

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: