"Modernizacja dróg w gminie Olesno"

20221123_polski_lad.png

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

RZĄDOWEGO FUNDUSZU

INWESTYCJI LOKALNYCH

 

DOFINANSOWANIE 3 421 631,79 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 3 701 292,17 zł


OPIS PROJEKTU

Przedmiotem wniosku jest przebudowa dróg położonych w gminie Olesno wraz z remontem oraz wymianą infrastruktury towarzyszącej, w tym sieci wodociągowej, chodników, sieci oraz studzienek kanalizacji deszczowej, itp. w modernizowanych odcinkach dróg. Zadanie dotyczy dróg, których aktualny stan techniczny jest zły: drogi są skoleinowane z licznymi zastoiskami wody, ubytkami, pęknięciami podłużnymi oraz poprzecznymi w nawierzchni, co stwarza duże zagrożenie dla uczestników ruchu.

 

Zadanie obejmuje odcinki nw. dróg:

- ul. Pieloka w Oleśnie, tj. jednej z głównych dróg w historycznym centrum Olesna. Zadanie obejmie przebudowę odcinka drogi (wykonanie podbudowy i nawierzchnia z kostki) wraz z wymianą azbestowego wodociągu, remontem chodników, kanalizacji deszczowej (studzienki kanalizacyjne), wykonaniem parkingów, wykonaniem nasadzeń wielopiętrowej zieleni przy drodze,

- ul. Nad Łąkami w Oleśnie- przebudowa odcinka drogi (wykonanie podbudowy i nawierzchni asfaltowej) wraz z umocnieniem poboczy,

- ul. Budowlanych w Oleśnie - przebudowa odcinka drogi (wykonanie podbudowy i nawierzchni asfaltowej) wraz z wymianą azbestowego wodociągu i remontem kanalizacji deszczowej (studzienki kanalizacyjne),

- ul. Młyńskiej w Borkach Wielkich, gm. Olesno - przebudowa odcinka drogi (wykonanie podbudowy i nawierzchni asfaltowej) wraz z umocnieniem poboczy,

- drogi gminnej w Kucobach, gm. Olesno - remont odcinka drogi (wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej) wraz z umocnieniem poboczy.

Całkowita szacunkowa długość modernizowanych odcinków dróg wynosi ok. 2,55 km. Do zadania wybrano odcinki dróg, których zły stan techniczny powoduje konieczność modernizacji w pierwszej kolejności, zarówno w Oleśnie, w tym w ścisłym centrum, jak również na obszarach wiejskich – w sołectwach.

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: