Informujemy, że 31 maja 2024 r. (piątek) Urząd Miejski w Oleśnie będzie nieczynny. Urząd Stanu Cywilnego pełni dyżur w godzinach od 7:30 do 14:00.  Za utrudnienia przepraszamy.

"Przebudowa ul. Paulinki w Oleśnie"

flaga i godło na www.png

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW 

RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

"Przebudowa ul. Paulinki w Oleśnie"

 

DOFINANSOWANIE 910 385,94 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 1 300 551,34 zł

 

Krótki opis projektu:

Jezdnie ulicy i zjazdy na posesje wpisane zostaną wysokościowo w istniejące zagospodarowanie terenu. Nawierzchnia jezdni zostanie wykonana z betonu asfaltowego.

Nawierzchnia zjazdów wykonana zostanie z betonowej kostki brukowej. Ulica będzie

odwodniona poprzez nadanie jej odpowiednich spadów podłużnych i poprzecznych do projektowanego systemu kanalizacji deszczowej (wg odrębnego opracowania).

Podstawową funkcją przebudowywanej ulicy jest zapewnienie bezpiecznej

komunikacji samochodowej i pieszej oraz nieograniczonego dostępu do wszystkich działek graniczących z ul. Paulinki.

Bezpieczeństwo użytkowania, trwałości i konstrukcji zapewnione będzie poprzez

dobór odpowiedniej (nośnej) konstrukcji nawierzchni oraz zastosowanie do budowy drogi surowców i materiałów spełniających podstawowe wymogi oraz posiadających aprobaty techniczne oraz deklaracje zgodności.

W zakresie branży drogowej przebudowywana ulica składa się z jednego odcinka

oznaczonego na planie zagospodarowania terenu. Całkowita długość projektowanej jezdni wynosi 386,23 [m]. Przebudowywana ulica włącza się do drogi wojewódzkiej nr 487 ul. Sienkiewicza. Ul. Paulinki stanowi drogę wewnętrzną.

 

W celu usunięcia kolizji istniejącej sieci telekomunikacyjnej zaprojektowano przebudowę i zabezpieczenie kolidujących urządzeń eletroeneretycznych.

 

Realizacja przedmiotowej inwestycji w zakresie projektu branży sanitarnej przewiduje wykonanie  systemu odwodnienia pasa drogi gminnej - ulicy Paulinki oraz wpięcie do istniejącego systemu kanalizacji deszczowej w ciągu drogi wojewódzkiej - ul. Sienkiewicza.

1684135794532.jpeg 1684135794551.jpegpo remoncie.png

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: