Absolutorium dla Burmistrza Olesna za wykonanie budżetu w 2022 roku

Podczas LXXV Rady Miejskiej w Oleśnie, która odbyła się w środę, 15 czerwca 2023 r., radni jednogłośnie udzielili Burmistrzowi Olesna absolutorium z wykonania budżetu Gminy Olesno za rok 2022.

absolutorium.jpeg

Uprzednio radni zapoznali się ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu w formie prezentacji multimedialnej, w której Burmistrz przedstawił, ze szczególnym uwzględnieniem, inwestycje zrealizowane ze środków własnych i dotacji zewnętrznych.

Po przedstawionym sprawozdaniu, przewodniczący Rady Miejskiej Henryk Kucharczyk, poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie udzielenia Burmistrzowi Olesna absolutorium. Została ona podjęta - 13 głosów "za", 1 głos "wstrzymuję się", 1 radny był nieobecny na sesji.

Przewodniczący w imieniu własnym i Rady, podziękował Burmistrzowi za owocną pracę nad ubiegłorocznym budżetem, wyrażając przy tym nadzieję, że wszystkie ogromne, wielomilionowe inwestycje zaplanowane na bieżący rok, zostaną zrealizowane zgodnie z założeniem.

Sprawozdanie z wykonania budżetu PDFBUDŻET 2022 (25,44MB)

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: