Spotkanie młodzieży w ramach Eurocamp 2023 w Oleśnie

eurocamp.jpeg

Miło nam poinformować, że już od dzisiaj startuje młodzieżowy obóz trójstronny Eurocamp 2023 dofinansowany ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w wysokości 12 000,00 zł. Młodzi z Arnsberga (Niemcy) Zalakaros (Węgry) i Olesna wraz z opiekunami do 1 lipca będą się integrować poprzez edukację ekologiczną, poznanie walorów krajobrazowych Gminy Olesno, woj. opolskiego jak również unikatowych w skali kraju form skalnych na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Edukacja ekologiczna prowadzona będzie między innymi w formie warsztatów ekologicznych, poznawaniu zespołów przyrodniczo-krajobrazowych, wymianie wiedzy i doświadczeń.

Celem Eurocampu będzie uświadomienie jego uczestnikom wpływu działalności człowieka na środowisko, podniesienie świadomości ekologicznej i wzbudzenie chęci i motywacji do działania na rzecz ochrony środowiska. Spotkanie młodych ma za zadanie: uwrażliwić na piękno środowiska i jednocześnie na szkody wyrządzone w środowisku, wyzwania z tym związane oraz zachęcić do indywidualnej refleksji nad naszym wpływem na środowisko. Chcemy, aby spotkanie pomogło w kształtowaniu postawy odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego, budowaniu szacunku do przyrody, poznaniu zagrożeń i zanieczyszczeń środowiska naturalnego, niewłaściwego gospodarowania człowieka na ziemi.

W programie m.in. ekologiczna gra terenowa „Ahoj przygodo”. Wyprawa rozpoczynać się będzie w leśnym uroczysku „Siedem Źródeł”, następnie grupa uda się przez pola, łąki i tereny miejskie, w których odnaleźć można bioróżnorodność i mnóstwo ciekawostek przyrodniczych.  Trasa skończy się w zespole przyrodniczo-krajobrazowym pradoliny i źródeł rzeki Stobrawy.  Warsztaty ekologiczne rozpocznie emisja filmów przyrodniczych:

 - „W krainie bioróżnorodności” Gminy Olesno

- Perełka przyrodniczo-krajobrazowa. Gmina Olesno

Dzieci i młodzież pozna również walory przyrodniczo-krajobrazowe Ojcowskiego Parku Narodowego. Urozmaiceniem programu będzie z pewnością wycieczka rowerowa – Szlakiem bioróżnorodności okolicy (parki przyrody, użytki ekologiczne), która zakończy się biwakiem w terenie – ogniskiem oraz warsztatami ekologicznymi.

W ostatnim dniu pobytu uczestnicy poznają walory przyrodnicze Parku Krajobrazowego Gór Opawskich. Odwiedzą również Centrum Edukacji Ekologicznej w Pokrzywnej. Wejdą na najwyższy szczyt Gór Opawskich - Biskupią Kopę.

Wieczór będzie idealnym momentem na podsumowanie obozu w otoczeniu przyrody Uroczyska „Siedem źródeł”. Na ten dzień planowane jest również spotkanie z Burmistrzem Olesna Sylwestrem Lewickim, na którego zaproszenie młodzież przyjechała do Olesna. Mamy nadzieję, że czas spędzony razem będzie bezcenną dawką wiedzy na temat ekologii, zmian klimatycznych dziejących się „tu i teraz”, ale również pozostanie w pamięci młodych jako miło spędzony czas w gronie nowo poznanych przyjaciół.

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: