Maluch+ na lata 2022-2029

logotypy maluch.jpeg

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU

 

Dofinansowanie Żłobka Miejskiego w Oleśnie

z programu Maluch +  2022-2029

 

Realizowany projekt dofinansowany jest na rzecz rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w  wieku do lat 3 „MALUCH+ 2022-2029, finansowany ze środków KPO oraz FERS.

Celem Programu jest zwiększenie dostępności terytorialnej miejsc opieki w żłobku dla wszystkich dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych oraz wymagających szczególnej opieki, a także podwyższenie standardów opieki. Projekt przewiduje utworzenie 58 dodatkowych miejsc w Żłobku w Oleśnie.  W ramach projektu otrzymano również dofinansowanie na funkcjonowanie miejsc w Żłobku.

W ramach zadania planuje się: adaptację  tj. dostosowanie budynków lub pomieszczeń do potrzeb dzieci; zakup  pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, zakup sprzętu specjalistycznego; zakup i montaż wyposażenia; wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzenie.

 

Wartość całkowita projektu: 3 228 702,94  zł

Wysokość dofinansowania ze środków KPO: 1 306 818,93 zł.

Wysokość dofinansowania ze środków budżetu państwa: 176 316,01 zł

Wysokość dofinansowania ze środków FERS: 1 745 568,00 zł

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: