Po św. Annie kolej na następne zabytki. Ogromne środki na renowację drewnianych kościółków!

8 marca 2023 r. złożyliśmy wnioski, a dziś, tj. 14 lipca 2023 r., z przyjemnością informujemy, że w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na konserwację i rewaloryzację zabytków dla Gminy Olesno przeznaczone zostało 1 126 060,44 zł!

Rządowy Program Odbudowy Zabytków ma na celu odbudować blask zabytków w całej Polsce. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK jednostkom samorządu terytorialnego.  

 

Wykaz przyznanych dotacji w ramach RFOZ:

  1. Prace restauratorskie i konserwatorskie przy kościele pw. św. Marii Magdaleny w Starym Oleśnie – przyznana kwota 197 680,00 zł

Zakres prac obejmuje: wymianę gontów na kościele, wymianę spróchniałych belek wykończeniowych bocznych z innymi niezbędnymi pracami.

Kościół Stare Olesno.jpeg

 

  1. Prace restauratorskie i konserwatorskie oraz roboty budowlane, przy kościele pw. św. Marii Magdaleny w Boroszowie oraz przy ambonie z tego kościoła  - przyznana kwota 150 708,45 zł

Zakres prac obejmuje: prace przy ambonie, impregnację zewnętrzną kościoła oraz montaż instalacji odgromowej.

Kościół pw. św. Marii Magdaleny w Boroszowie fot. Mirosław Dedyk.jpeg

 

  1. Prace restauratorskie i konserwatorskie przy kościele drewnianym w Borkach Wielkich oraz przy rzeźbach i obrazie z tego kościoła  - przyznana kwota 127 889,71 zł

Zakres prac obejmuje: w zakresie konserwatorskiego remontu ścian planuje się remont i wymianę drewnianych elementów konstrukcji i pokrycia oraz czyszczenie i impregnację elementów drewnianych. Pracom konserwatorskim poddane zostaną figury oraz obraz św. Marcina.

Borki Wielkie.jpeg

 

  1. Remont zdegradowanych ścian wieńcowych na styku prezbiterium i loży w zabytkowym kościele drewnianym w Wachowie – przyznana kwota  210 950,00 zł

Zakres prac obejmuje m.in.: podstemplowanie wraz z zabezpieczeniem łukowego stropy nad prezbiterium, wymianę zdegradowanych belek zrębowych na stylu loży i prezbiterium, wykonanie szalowania ścian, impregnację biobójczą i owadobójczą drewna.

Wachowa.jpeg

 

  1. Prace restauratorskie i konserwatorskie przy ołtarzu głównym z kościoła pw. św. Rocha w Grodzisku – przyznana kwota 309 753,65 zł

 

033 Kościół św. Rocha.jpeg

 

  1. Prace restauratorskie i konserwatorskie oraz przy ołtarzu głównym z kościoła filialnego pw. św. Antoniego Padewskiego w Sowczycach – przyznana kwota  129 078,63 zł

Antoniego Sowczyce.jpeg

 

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: