Przebudowa drogi Kolonia Świercze - Broniec

znaczki.jpeg

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
                            

Gmina Olesno - „Przebudowa drogi Kolonia Świercze - Broniec”

Gmina Olesno uzyskała dofinansowanie na realizację operacji pn.: „Przebudowa drogi Kolonia Świercze - Broniec” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014-2020.   


Miejsce realizacji: Województwo Opolskie, powiat oleski, Gmina Olesno, Kolonia Świercze, BroniecWysokość kosztów całkowitych/kwalifikowanych operacji: 1 515 230,48 zł
Wysokość dofinansowania: 964 141,00 zł

Zakres operacji:


Przebudowa drogi Kolonia Świercze - Broniec obejmuje odcinek o długości 1,209 km. Droga ta stanowi dojazd do gruntów rolnych, obszarów leśnych, oraz do zabudowy jednorodzinnej. Realizacja inwestycji mieści się w granicach istniejącego pasa drogowego. Na obecną chwilę stan nawierzchni określa się jako zły. Istniejąca droga to wydzielony pas terenu o szerokości 5,50 m do 7,50 m i pasem jezdnym o szerokości od 2,60 m do 3,50 m.

Realizacja projektu zakłada: wykonanie koryta o średniej głębokości 20 cm, wykonanie   nasypów, wykonanie dwuwarstwowej podbudowy z kruszywa niezwiązanego, ułożenie dwuwarstwowej nawierzchni bitumicznej, umocnienie pobocza mieszanką kruszyw niezwiązanych, umocnienie wjazdów na pola i drogi destruktem bitumicznym

 

Cel operacji:

Celem planowanej operacji jest wsparcie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez poprawę infrastruktury drogowej - przebudowa odcinka drogi Kolonia Świercze - Broniec w gminie Olesno, celem zapewnienia bezpiecznego przemieszczania się mieszkańców, poprawę dostępności komunikacyjnej oraz komfortu uczestników ruchu drogowego.

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: