Będzie przebudowa drogi Kolonia Świercze - Broniec

znaczki.jpeg

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Dziś, 31 lipca 2023 r., Burmistrz Olesna Sylwester Lewicki wraz ze Skarbnikiem Gminy Anetą Sitną, podpisali umowę o dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi Kolonia Świercze - Broniec” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014-2020.

Wysokość dofinansowania - 964 141,00 zł

Wysokość kosztów całkowitych - 1 515 230,48 zł

kolonia świercze.jpeg


Przebudowa drogi Kolonia Świercze - Broniec obejmuje odcinek o długości 1,209 km. Droga ta stanowi dojazd do gruntów rolnych, obszarów leśnych, oraz do zabudowy jednorodzinnej. Realizacja inwestycji mieści się w granicach istniejącego pasa drogowego. Na obecną chwilę stan nawierzchni określa się jako zły. Istniejąca droga to wydzielony pas terenu o szerokości 5,50 m do 7,50 m i pasem jezdnym o szerokości od 2,60 m do 3,50 m.

Realizacja projektu zakłada: wykonanie koryta o średniej głębokości 20 cm, wykonanie nasypów, wykonanie dwuwarstwowej podbudowy z kruszywa niezwiązanego, ułożenie dwuwarstwowej nawierzchni bitumicznej, umocnienie pobocza mieszanką kruszyw niezwiązanych, umocnienie wjazdów na pola i drogi destruktem bitumicznym.

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: