Konferencja otwierająca realizację projektu pn.: „Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Oleśnie”

logo termo.png

Konferencja otwierająca realizację projektu pn.: „Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Oleśnie”

 

W dniu 28.07.2023 r. odbyła się konferencja otwierająca projekt pn.: „Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Oleśnie”, na której obecny był przedstawiciel firmy Vista Analyse z Oslo Herman Ringdal, który omówił działania adaptacyjne - najlepsze praktyki w ochronie środowiska stosowane w Norwegii i Islandii. Tematykę finansowania zadań w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 omówił przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Oleśnie. Ekspert Partnera udzielił wsparcia w zakresie sposobu przygotowania i przeprowadzenia kampanii edukacyjnej (metodologii, narzędzi, trwałości) – przekazane doświadczenia Partnera zostaną wykorzystane do wydania broszury.

Burmistrz Olesna o godz. 12.00 w większym gronie powitał mieszkańców Olesna, okolic oraz zaproszonych gości, którym zaprezentował projekt z szerszej perspektywy, zakres rzeczowy inwestycji oraz poziom finansowania ze środków EOG.

Udział przedstawiciela Partnera Vista Analyse z Oslo wiązał się również z odbyciem trzydniowej wizyty studyjnej, podczas której, oprócz udziału w konferencji inaugurującej wymieniono się doświadczeniami z zakresu inwestycji termomodernizacyjnych w Polsce i kraju partnera. Pracownicy Urzędu Miejskiego w Oleśnie przedstawili Partnerowi bogactwo przyrodniczo-krajobrazowe Gminy, obszary chronione. Herman Ringdal szczegółowo zapoznał się z budynkiem Państwowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Oleśnie, zakresem prac, audytem energetycznym, poznając szereg zagadnień ujętych w dokumentacji technicznej.

9c3a1f48-247e-4351-9570-288ea7caab4a.jpeg

IMG-20230914-WA0006.jpeg

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: