Prace restauratorskie i konserwatorskie oraz roboty budowlane, przy kościele św. Marii Magdaleny w Boroszowie oraz przy ambonie z tego kościoła

polski ład.jpeg

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW

Inwestycja obejmuje: ,,Prace restauratorskie i konserwatorskie oraz roboty budowlane, przy kościele św. Marii Magdaleny w Boroszowie oraz przy ambonie z tego kościoła”

Zakres prac obejmuje:

-  w części dotyczącej budynku kościoła: prace konserwacyjne zewnętrznych elementów kościoła, polegające na oprysku występującego mchu i porostu, ręcznym usunięciu pozostałości nalotu, wykonanie impregnacji, montaż instalacji odgromowej,

 - w części dotyczącej ambony: oczyszczenie ambony, przeprowadzenie miejscowej dezynsekcji, uzupełnienie ubytków drewna, werniksowanie, wykonanie ewentualnych złoceń za pomocą złota płatkowego; retusze ubytków warstw malarskich za pomocą farb akrylowych, wykańczanie olejnymi, zabezpieczenie polichromii werniksem.

 

Dofinansowanie z RPOZ: 150 708,45

Całkowita wartość zadania: 153.778,45 zł 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: