Prace restauratorskie i konserwatorskie przy ołtarzu głównym z kościoła pw. św. Rocha w Grodzisku

 

polski ład.jpeg

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW

 

Inwestycja obejmuje: ,,Prace restauratorskie i konserwatorskie przy ołtarzu głównym z kościoła pw. św. Rocha w Grodzisku”

Zakres prac obejmuje prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym, które pozwolą powstrzymać proces degradacji, zaś prace restauratorskie przywrócą ołtarzowi pierwotne walory estetyczne. Drewno zostanie zdezynfekowane i wzmocnione, warstwy przemalowań zostaną usunięte, ubytki drewna w elementach rzeźbiarskich, snycerskich uzupełnione. Prace obejmą m.in. wzmocnienie luźnych połączeń elementów, wymianę skoordynowanych łączników, rekonstrukcję w drewnie, retusz oryginalnej polichromii, nałożenie werniksu końcowego.

 

Dofinansowanie z RPOZ: 309.753,65

Całkowita wartość zadania: 316.063,65 zł 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: