Prace restauratorskie i konserwatorskie przy ołtarzu głównym z kościoła filialnego pw. św. Antoniego Padewskiego w Sowczycach

polski ład.jpeg

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW

 

Inwestycja obejmuje: ,,Prace restauratorskie i konserwatorskie przy ołtarzu głównym
z kościoła filialnego pw. św. Antoniego Padewskiego w Sowczycach”

 

Zakres prac obejmuje prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym, które pozwolą powstrzymać proces degradacji, zaś prace restauratorskie przywrócą ołtarzowi pierwotne walory estetyczne. Drewno zostanie zdezynfekowane i wzmocnione, warstwy przemalowań zostaną usunięte, ubytki drewna w elementach rzeźbiarskich uzupełnione. Prace obejmą m.in. wzmocnienie luźnych połączeń elementów, wymianę skoordynowanych łączników, rekonstrukcję w drewnie, retusz oryginalnej polichromii, nałożenie werniksu końcowego.

 

Dofinansowanie z RPOZ: 129.078,63

Całkowita wartość zadania: 131.718,63 zł 

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: