Prace restauratorskie i konserwatorskie oraz roboty budowlane przy kościele pw. św. Marii Magdaleny w Starym Oleśnie

polski ład.jpeg

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW

 

Inwestycja obejmuje: ,,Prace restauratorskie i konserwatorskie oraz roboty budowlane przy kościele pw. św. Marii Magdaleny w Starym Oleśnie”

Zakres zadania obejmuje:

-  wymianę skorodowanych gontów na dachu budynku

- wymianę skorodowanych elementów konstrukcyjnych małej wieży

- wykonanie obróbek blacharskich.

Dofinansowanie z RPOZ: 197.680,00

Całkowita wartość zadania: 201.720,00 zł 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: