Prace restauratorskie i konserwatorskie oraz roboty budowlane przy drewnianym kościele w Borkach Wielkich oraz przy rzeźbach i obrazie z tego kościoła

polski ład.jpeg

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW

 

Inwestycja obejmuje: ,,Prace restauratorskie i konserwatorskie oraz roboty budowlane przy drewnianym kościele w Borkach Wielkich oraz przy rzeźbach i obrazie z tego kościoła”

 

Zakres prac obejmuje:

- w zakresie ściany kościoła: roboty rozbiórkowe, remont i wymianę drewnianych elementów konstrukcji i pokrycia, czyszczenie i impregnacja elementów drewnianych;

- w zakresie prac przy rzeźbach św. Ignacego Loyoli i św. Krzysztofa: oczyszczenie z zabrudzeń, wykonanie dezynsekcji, dezynfekcji i wzmocnienia strukturalnego drewna, oczyszczenie z warstw wtórnych przemalowań, konsolidacja zachowanych warstw barwnych, uzupełnienie ubytków, klejenie elementów, uzupełnienie gruntów i warstwy barwnej, rekonstrukcję złoceń bądź srebrzeń;

- w zakresie prac przy obrazie św. Marcina: dezynsekcję, oczyszczenie z zabrudzeń, wykonanie odkrywek stratygraficznych celem rozpoznania sposobu pierwotnego wykończenia, oczyszczenie z nawarstwień i wtórnych przemalowań technikami dobranymi na podstawie prób, usunięcie wszystkich zbędnych elementów żelaznych (gwoździ, wkrętów) z powierzchni ramy, impregnacja osłabionych miejsc roztworami żywic sztucznych, uzupełnienia ubytków w drewnie, klejenie pęknięć, uzupełnienie ubytków zaprawy na listwach złoconych, rekonstrukcję warstwy barwnej, rekonstrukcję złoceń, oczyszczenie i uporządkowanie odwrocia i lica obrazu, sklejenie rozdarć, położenie werniksu końcowego.

 

Dofinansowanie z RPOZ: 127.889,71

Całkowita wartość zadania: 130.499,71 zł 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: