Zakończono prace konserwatorskie i restauratorskie dwóch skrzydeł tryptyku z kościoła pw. Św. Anny

Przypominamy, że późnogotyckie malowidła z apostołami odkryto w oleskim kościele św. Anny w zeszłym roku. Natrafiono na nie przypadkiem, kiedy w celu konserwacji demontowano ołtarz główny Wielka Święta Rodzina. Do czasu renowacji pozostawały niewidoczne i nieodkryte – były przemalowane brązową farbą.

Odkryte malowidła stanowią przedstawienia wysokiej klasy artystycznej i historycznej. Odkryte drewno było w zaskakująco dobrym stanie, co prawdopodobnie zawdzięcza stabilnemu klimatowi kościoła. Warstwa zaprawy była niestety gęsto spękana, ale nie było żadnych odspojeń. Polichromia również pozostawała w znakomitej kondycji – zachowana niemal na sto procent. Również kolorystyka była bardzo żywa, a to z kolei dzięki zastosowaniu odpornych na czynniki klimatyczne pigmentów i spoiw.

Malowidła przed pracami konserwatorskimi:

rewers skrzydeł.jpeg

Prace konserwacyjne i restauracyjne przy zabytku wykonała pani Renata Szelwach. Wszystkie wykonane prace poprzedzone zostały szczegółowymi badaniami konserwatorskimi. Podczas prac usunięto pozostałości przemalowań oraz wtórnych pozłot z awersów i resztek ramy, następnie przeprowadzono konsolidację warstwy malarskiej w miejscach, w których utraciła adhezję do podłoża (podklejono łuski wykruszającej się warstwy malarskiej). Po uzupełnieniu ubytków drewna i zaprawy dokonano retuszu warstwy malarskiej, następnie zabezpieczono werniksem rewers oraz dokonano retuszu srebrnego, laserowanego nieba na awersie. Ponadto wzmocniono czoła desek poprzez impregnację i uzupełniono brakujące fragmenty listew i wykonano ich scalenie kolorystyczne.

Malowidła po pracach konserwatorskich:

00212.jpeg

Zabytek wrócił już do kościoła, ale oglądać będziemy go mogli jeszcze tylko przez chwilę. W najbliższych dniach rozpoczną się prace konserwacyjne ścian i sufitu w prezbiterium i nawie, które mają się zakończyć przed końcem roku. Ta część kościoła zostanie chwilowo zamknięta dla odwiedzających.

Całkowity kosz zadania wyniósł: 37.134,10 złotych

W tym pokryte z dotacji Województwa Opolskiego: 18.000,00 zł

W tym pokryte ze środków własnych Parafii: 19.134,10 złotych

Artykuły powiązane:

- Pierwsze wnioski z pozytywnym rozstrzygnięciem

- 4 podmioty z terenu gminy Olesno z marszałkowską dotacją,

- Złożyliśmy kilkanaście wniosków o dofinansowanie projektów związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego

Skrzydła tryptyku po pracach konserwatorskich:

 

Skrzydła tryptyku przed pracami konserwatorskimi:

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: