Wydłużamy termin zgłaszania propozycji projektów dla Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Olesno do 2040 roku

Jeśli mają Państwo ciekawy pomysł, chcą zmienić lub uatrakcyjnić przestrzeń, w której mieszkacie, ale brak wystarczających środków finansowych uniemożliwia ich realizację, zapraszamy do zgłoszenia propozycji projektu rewitalizacyjnego do Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Olesno do 2040 roku. Dzięki temu będą mieć Państwo szansę ubiegania się o dofinansowanie swojego pomysłu ze środków unijnych lub zdobycia dodatkowych punktów podczas oceny wniosków dokonywanej przez instytucje ogłaszającą konkurs.

Nabór prowadzony jest w terminie od 06.09.2023 r. do 13.10.2023 r.

Na podstawie prowadzonych analiz i konsultacji społecznych (ankiet, spotkań), wyznaczone zostały dwa podobszary rewitalizacji: Podobszar rewitalizacji – Olesno Śr i Podobszar rewitalizacji – Olesno PdW, na których zdiagnozowano największą koncentrację negatywnych zjawisk społeczno-funkcjonalnych w gminie.

Prosimy o wypełnienie formularza przedsięwzięcia rewitalizacyjnego, w którym opiszą Państwo dokładny zakres propozycji zadania. 

Liczymy na Państwa zaangażowanie i zachęcamy do współtworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Olesno do 2040 roku.

Prosimy o zaznajomienie się z załączoną do ogłoszenia Informacją o zakresie tematycznym projektów rewitalizacyjnych. - PDFInformacja o zakresie tematycznym projektów rewitalizacyjnych w perspektywie finansowej 2021-2027.pdf (566,64KB)

Sposób zgłoszenia projektów:

   • w formie papierowej poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego załączonego poniżej lub dostępnego w siedzibie Urzędu Miejskiego w Oleśnie, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno;

   • w formie elektronicznej, korzystając z poniższego linka:

https://ankieta.deltapartner.org.pl/fiszka_gpr_olesno 

Formularz w wersji papierowej można złożyć:

   • osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Oleśnie, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, Sekretariat  -  I piętro UM Olesno, pokój nr 112

   • przesłać listem na adres: Urząd Miejski w Oleśnie, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno

DOCXFormularz przedsięwzięć rewitalizacyjnych.docx (25,66KB)

 

- Mapy wyznaczonych podobszarów rewitalizacji

OR_Olesno PdW.jpeg

Obszar rewitalizacji Olesno Śr.jpeg

 


Informacje dotyczące Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Olesno do 2040 roku:

Urząd Miejski w Oleśnie

Wydział Spraw Europejskich i Promocji Gminy

Tel : 34 350 91 75

E-mail:

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: