Kolejne miliony dla Gminy Olesno z Programu Inwestycji Strategicznych!

Z przyjemnością informujemy, że w 6 edycji Programu Inwestycji Strategicznych dla samorządów, w których działały państwowe gospodarstwa rolne, Gmina Olesno otrzymała dofinansowanie na realizację dwóch projektów.

pgr 1.jpeg

Pierwsze zadanie pn. "Przebudowa dróg na obszarach PPGR w gminie Olesno" dotyczy przebudowy dróg położonych w gminie Olesno wraz z remontem oraz wymianą infrastruktury towarzyszącej w modernizowanych odcinkach dróg, na obszarach, na których funkcjonował zlikwidowany PGR w Oleśnie.

Są to drogi:

1. w Bodzanowicach – przebudowa ul. Sosnowej, tj. drogi położonej w pobliżu gorzelni, wchodzącej w skład zlikwidowanego PPGR

 2. w Świerczu - przebudowa ul. Bronieckiej, położonej w pobliżu gruntów i budynków należących w przeszłości do zlikwidowanego PPGR.

3. w Oleśnie - przebudowa ul. Pieloka (2 etap) wraz z budową nowego wodociągu w miejscu istniejącego azbestowego, odwodnieniem drogi, wykonaniem ciągu pieszego, parkingów wzdłuż ulicy a także zagospodarowaniem zieleni. Ulica Pieloka to jedna z głównych ulic, w historycznym centrum Olesna (miejscowości w której funkcjonował zlikwidowany PPGR Olesno – jeden z największych w okolicy), przy której zlokalizowane są liczne obiekty użyteczności publicznej, w tym urzędy, szkoły, przychodnie lekarskie, kościół katolicki.


Drugie zadanie, pn.  "Zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych dla ochotniczych straży pożarnych działających na obszarach zlikwidowanych PPGR" realizowane będzie przez ZWIĄZEK POWIATOWO-GMINNY ,,SAMORZĄDY ZIEMI OLESKIEJ", którego liderem jest Gmina Olesno. 

Zadanie dotyczy zakupu 4 szt. samochodów ratowniczo–gaśniczych wraz z wyposażeniem dla jednostek ochotniczych straży pożarnych, działających na obszarze gmin tworzących Związek (Olesno, Zębowice, Gorzów Śląski oraz Radłów), w celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej mieszkańców na obszarze zlikwidowanych PPGR-ów. 

Realizacja projektu wpłynie na odmłodzenie taboru wozów bojowych i poprawę wyposażenia OSP, wzrost, jakości i szybkości powadzonych akcji ratowniczych oraz usuwania skutków katastrof lub poważnych awarii, poprawę warunków pracy strażaków i wzrost ich bezpieczeństwa podczas przeprowadzanych akcji ratunkowych, ale przede wszystkim poprawi bezpieczeństwo mieszkańców na obszarach zlikwidowanych PPGR. Planuje się zakup fabrycznie nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych, na podwoziu z napędem 4x4, o mocy min. 280 KM, z zespoloną kabiną zapewniającą min. 6 miejsc. Samochody wyposażone będą w dwa zbiorniki, w tym jeden na wodę (min. 4200 l) i jeden na środek pianotwórczy (min. 500 l) a także w autopompę dwuzakresową. Oprócz ww. wyposażenia samochody posiadać będą zabudowę ratowniczo - gaśniczą, w tym m.in. układ schowków, podesty uchylne, półki sprzętowe itp. W samochodach zostanie zamontowany system oświetlenia i nagłośnienia, odpowiednio do wymogów dla pojazdów uprzywilejowanych.

 


Wspieranie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego kraju jest jednym z głównych celów Programu Inwestycji Strategicznych. Specjalna edycja dla samorządów popegeerowskich pomoże w wyrównywaniu ich szans rozwojowych i poprawi spójność społeczną i terytorialną kraju. 

Najwięcej środków rząd przeznaczy na kolejno: infrastrukturę drogową (ponad 2 mld zł), inwestycje wodno-kanalizacyjne (prawie 600 mln zł), infrastrukturę społeczną (ponad 350 mln zł) i sportową (ponad 300 mln zł).

Gminy, powiaty, związki międzygminne i powiatowo-gminne mogły w tym naborze składać wnioski o dofinansowanie inwestycji z 36 obszarów gospodarki. Każda taka JST mogła złożyć dwa wnioski. Przyznane dofinansowanie może pokryć maksymalnie 98 proc. kosztów inwestycji, oznacza to, że samorządy będą musiały wnieść minimum 2 proc. udziału własnego.

Pełna lista samorządów, którym przyznano wsparcie jest dostępna na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM) 

Zgodnie z regulaminem programu, o przyznaniu dofinansowania decydował Prezes Rady Ministrów w oparciu o rekomendację komisji powołanej przy KPRM. Na tej podstawie Bank Gospodarstwa Krajowego wystawi wstępne promesy inwestycyjne dla samorządów, a te uruchomią przetargi w ciągu maksymalnie dziewięciu miesięcy od ich otrzymania.

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: