Promesy na zabytki wręczone!

Dziś, tj. 4 października 2023 r., w Urzędzie Miejskim w Oleśnie, Poseł Ziemi Opolskiej Violetta Porowska, wręczyła beneficjentom Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków, promesy na inwestycje związane z pracami remontowymi, konserwatorskimi lub restauratorskimi obiektów zabytkowych z terenu gminy Olesno oraz 3 promesy na remont obiektów będących w zarządzie Powiatu Oleskiego.

DSCN5113.jpeg

Wykaz przyznanych środków:

Gmina Olesno:1. „Prace remontowe przy zabytkowym budynku dawnej Katolickiej Szkoły Powszechnej (Ludowej) w Oleśnie” – 818 772,00 zł - promesę odebrał dyrektor Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Oleśnie Adam Adamski

2. „Prace konserwatorskie przy zabytkowej Kolumnie Maryjnej na Rynku w Oleśnie” – 175 326,22 zł - promesę odebrał Burmistrz Olesna Sylwester Lewicki

 3. „Remont elewacji bocznych zabytkowego Ratusza w Oleśnie” – 310 464,44 zł - promesę odebrał Burmistrz Olesna Sylwester Lewicki

4. „Prace restauratorskie i konserwatorskie przy ołtarzu głównym z kościoła pw. św. Rocha w Grodzisku” – 309 753,65 zł - promesę odebrał wikary Parafii pw. Bożego Ciała w Oleśnie ks. Dawid Górniak

5. „Remont zdegradowanych ścian wieńcowych na styku prezbiterium i loży w zabytkowym kościele drewnianym w Wachowie” – 210 950,00 zł - promesę odebrał ks. Henryk Kontny

6. „Prace restauratorskie i konserwatorskie oraz roboty budowlane przy kościele św. Marii Magdaleny w Boroszowie” – 150 708,45 zł - promesę odebrał ks. Andrzej Flak

7. „Prace restauratorskie i konserwatorskie oraz roboty budowlane przy kościele św. Marii Magdaleny w Starym Oleśnie” – 197 680,00 zł - promesę odebrał przedstawiciel Rady Parafialnej p. Waldemar Dragon

8. „Prace restauratorskie i konserwatorskie oraz roboty budowlane przy drewnianym kościele w Borkach Wielkich oraz przy rzeźbach i obrazie z tego kościoła” – 127 889,71 zł - promesę odebrał Ojciec Grzegorz Pampuch

9. „Prace restauratorskie i konserwatorskie przy ołtarzu głównym z kościoła filialnego pw. św. Antoniego Paderewskiego w Sowczycach” – 129 078,63 zł - promesę odebrał ks. Norbert Panusz


Powiat Oleski - promesy odebrał Starosta Oleski Roland Fabianek:


1. Zachowanie historycznej substancji zabytkowego pałacu w Sowczycach, ul. Długa 37 – 313 600,00 Zł

2. Zachowanie historycznej substancji zabytkowego pałacu w Radawiu, ul. Żwirowa 1 – 480 200,00 Zł

 3. Odnowienie pokrycia dachowego budynku Zespołu Szkół w Gorzowie Śląskim - 784 000,00 zł

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: