Prawie 18 milionów złotych dla Gminy Olesno i Związku Powiatowo-Gminnego w ósmym rozdaniu Polskiego Ładu!

17 973 897,34 zł – taka kwota trafi na konto Gminy Olesno i Związku Powiatowo-Gminnego w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych!

Te ogromne pieniądze odpowiadające budżetowi inwestycyjnemu gminy Olesno z dwóch lat, pozwolą na realizację 5 ważnych i długo oczekiwanych inwestycji, nie tylko na terenie naszej gminy, ale i gmin tworzących z Olesnem Związek Powiatowo-Gminy „Samorządy Ziemi Oleskiej”.

2.jpeg

/wizualizacja Krajowego Centrum Szkolenia Służb Ratowniczych/

 

Wykaz inwestycji, które realizowane będą ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 8 edycji:

 

1. Budowa odcinków dróg rowerowych na obszarze Związku

Planowana jest budowa następujących odcinków dróg rowerowych:

  1. z Olesna – od ronda przy S11 – w kierunku Radłowa – planowana droga ma połączyć ścieżki rowerowe w Oleśnie z wybudowaną ścieżką w Kolonii Biskupskiej i w dalszej kolejności pobiegnie w kierunku Radłowa
  2. z Olesna w kierunku Borek Małych wzdłuż DW 494, która połączy istniejące drogi pieszo-rowerowe w Oleśnie (ul. Leśna) z drogą rowerową w Świerczu i dalej w kierunku Borek Małych
  3. z Kadłuba Wolnego w kierunku Osiecka – droga rowerowa połączy odcinek istniejącej drogi rowerowej z Zębowic do Kadłuba Wolnego i umożliwi dojazd rowerem w kierunku Olesna

 

przewidywana wartość inwestycji: 9 287 000,00 zł

wartość dofinansowania: 8 822 650,00 zł

procentowy wkład własny – 5 %


 

2. Budowa odcinków dróg rowerowych na terenie m. Gorzów Śląski

Planowana ścieżka rowerowa swój początek będzie miała na wysokości supermarketu Biedronka w Gorzowie Śląskim i poprowadzi w kierunku ul. Młyńskiej. Będzie to uzupełnienie wybudowanej w 2019 roku drogi rowerowej śladem historycznej linii kolejowej Praszka – Olesno znanej wszystkim jako trasa „Paulinka”.

przewidywana wartość inwestycji: 1 235 600,00 zł

wartość dofinansowania: 1 173 820,00 zł

procentowy wkład własny – 5 %

 


 

3. Budowa oświetlenia Stadionu Miejskiego w Oleśnie

Na to czekali nie tylko piłkarze, ale każdy, kto po zmroku lubi potruchtać po bieżni oleskiego stadionu lub pograć w tenisa. Oświetlona zostanie płyta główna boiska, dwa boiska treningowe, bieżnia i kort tenisowy.

przewidywana wartość inwestycji: 475 000,00 zł

wartość dofinansowania: 427 500,00 zł

procentowy wkład własny – 10 %

 


 

4. Rewitalizacja Rynku Solnego i placu targowego w Oleśnie

Inwestycja dotyczy rewitalizacji tzw. Rynku Solnego w Oleśnie, którego historia, jak targowiska, sięga 1226 roku, kiedy to od kupców udających się z Moraw na Kujawy pobierano w Oleśnie opłaty za przejazd w wysokości jednego kamienia soli.

Planowana rewitalizacja obejmie m.in. remont tzw. mównicy i schodów terenowych, remont oświetlenia oraz długo oczekiwaną modernizację toalet miejskich z dostosowaniem ich do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zaplanowano także nowe nasadzenia zieleni.

W ramach zadania utwardzony kostką zostanie również gminny plac przy ul. Wielkie Przedmieście obok galerii „Nowe Stare Kino”.

przewidywana wartość inwestycji: 2 915 000,00 zł

wartość dofinansowania: 2 623 500,00 zł

procentowy wkład własny – 10 %

 

5. Modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Olesno

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Olesno, w tym m.in. przebudowa i remonty dróg/odcinków dróg wraz z elementami odwodnienia i poboczami, ciągiem pieszym, budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej w pasie drogowym, wymianą azbestowego wodociągu itp.

Zadanie obejmuje następujące odcinki dróg:

  • Wachów, ul. Długa (Korzonki), tj. drogi łączącej miejscowości Wachów i Łowoszów 
  • Kucoby, ul. Dębowa 
  • Świercze, ul. Studnitza -z uwagi na brak ciągu pieszego przy ruchliwej drodze ul. Studnitza, projektuje się wykonanie utwardzonego ciągu pieszego wzdłuż fragmentu drogi.
  • Olesno – droga boczna od ul. Częstochowskiej w Oleśnie - z uwagi na liczne koleiny oraz ubytki w nawierzchni drogi projektuje się wykonanie podbudowy tłuczniowej oraz nawierzchni bitumicznej wraz z utwardzeniem poboczy tłuczniem kamiennym. Ponadto przed realizacją konstrukcji drogi planuje się wykonać sieć kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej.
  • Olesno, ul. Młyńska - Przed wykonaniem robót nawierzchniowych zostanie wykonana nowa sieć wodociągowa (w celu zastąpienia istniejącego wodociągu azbestowego), na całej długości drogi.
  • Bodzanowice, ul. Polna 

przewidywana wartość inwestycji: 5 185 712,99 zł

wartość dofinansowania: 4 926 427,34 zł

procentowy wkład własny – 5 %


 

Pełne zestawienie wszystkich dotacji otrzymanych przez Gminę Olesno w ramach Polskiego Ładu od marca 2022 roku:

lp. Wnioskodawca Nazwa zadania  Kwota dofinansowania 
1 Związek Powiatowo-Gminny "Samorządy Ziemi Oleskiej" Budowa odcinków dróg rowerowych na obszarze Związku 8 822 650,00 zł
2 Związek Powiatowo-Gminny "Samorządy Ziemi Oleskiej" Budowa ścieżki rowerowej na terenie m. Gorzów Śl. 1 173 820,00 zł
3 Związek Powiatowo-Gminny "Samorządy Ziemi Oleskiej" Budowa Krajowego Centrum Szkolenia Służb Ratowniczych w Oleśnie 16 652 469,42 zł
4 Związek Powiatowo-Gminny "Samorządy Ziemi Oleskiej" Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla ochotniczych straży pożarnych działających na obszarach zlikwidowanych PPGR 4 508 000,00 zł
Związek razem 31 156 939,42 zł
1 Gmina Olesno Modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Olesno 4 926 427,34 zł
2 Gmina Olesno Rewitalizacja Rynku Solnego i placu targowego w Oleśnie  2 623 500,00 zł
3 Gmina Olesno Budowa oświetlenia stadionu miejskiego w Oleśnie  427 500,00 zł
4 Gmina Olesno Rewitalizacja kompleksu basenów w Oleśnie 13 726 963,18 zł
6 Gmina Olesno Modernizacja dróg w gminie Olesno  3 421 631,79 zł
7 Gmina Olesno Budowa i modernizacja dróg na obszarach PPGR w Gminie Olesno  2 777 078,52 zł
8 Gmina Olesno Przebudowa dróg na obszarach PPGR w gminie Olesno 3 139 508,09 zł
9 Gmina Olesno Prace remontowe przy zabytkowym budynku dawnej Katolickiej Szkoły Powszechnej (Ludowej) w Oleśnie  818 772,00 zł
10 Gmina Olesno Prace konserwatorskie przy zabytkowej Kolumnie Maryjnej na Rynku w Oleśnie  175 326,22 zł
11 Gmina Olesno Remont elewacji bocznych zabytkowego Ratusza w Oleśnie 310 464,44 zł
12 Gmina Olesno Prace restauratorskie i konserwatorskie przy ołtarzu głównym z kościoła pw. św. Rocha w Grodzisku 309 753,65 zł
13 Gmina Olesno Remont zdegradowanych ścian wieńcowych na styku prezbiterium i loży w zabytkowym kościele drewnianym w Wachowie 210 950,00 zł
14 Gmina Olesno Prace restauratorskie i konserwatorskie oraz roboty budowlane przy kościele św. Marii Magdaleny w Boroszowie 150 708,45 zł
15 Gmina Olesno Prace restauratorskie i konserwatorskie oraz roboty budowlane przy kościele św. Marii Magdaleny w Starym Oleśnie 197 680,00 zł
16 Gmina Olesno Prace restauratorskie i konserwatorskie oraz roboty budowlane przy drewnianym kościele w Borkach Wielkich oraz przy rzeźbach i obrazie z tego kościoła 127 889,71 zł
17 Gmina Olesno Prace restauratorskie i konserwatorskie przy ołtarzu głównym z kościoła filialnego pw. św. Antoniego Paderewskiego w Sowczycach 129 078,63 zł
Gmina razem       33 473 232,02 zł
Gmina + Związek razem       64 630 171,44 zł
×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: