Środowiskowy Dom Samopomocy w Sowczycach skończył 18 lat!

Osiemnaście lat minęło, odkąd rozpoczął działalność Środowiskowy Dom Samopomocy w Sowczycach. Jak na osiemnastkę przystało, urodziny były huczne! Byli goście i prezenty, a najważniejsi uczestnicy - podopieczni Domu, przygotowali dla wszystkich zaproszonych wspaniałe przedstawienie.

Zaproszenie na jubileusz przyjął Burmistrz Olesna Sylwester Lewicki oraz Skarbnik Gminy Aneta Sitna, którzy wręczyli na ręce pani dyrektor Katarzyny Balcerzak kosz słodyczy oraz bon w wysokości 3 tysięcy złotych z przeznaczeniem na cele statutowe Domu.

IMG_5032.jpeg


Środowiskowy Dom Samopomocy w Sowczycach zapewnia podopiecznym rehabilitację, różnorodne formy prowadzonych zajęć terapeutycznych oraz treningi umiejętności społecznych, ponadto zapewnia podopiecznym ciepły posiłek oraz dowóz na zajęcia.

Dom obejmuje wsparciem osoby zaburzone psychicznie z terenu powiatu oleskiego i kłobuckiego, skierowane na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie.

Celem działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Sowczycach jest usamodzielnienie uczestników poprzez działania zmierzające do osiągnięcia przez nich jak największej zaradności, sprawności i samodzielności życiowej, a także integracji społecznej. Ponadto rozwijanie i kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności zawodowej, leczenia i rehabilitacji. Dla osiągnięcia wymienionych celów prowadzone jest postępowanie wspierająco-aktywizujące, które jest systemem skoordynowanych oddziaływań społecznych, psychologicznych, pedagogicznych, wychowawczych, rehabilitacyjnych, które umożliwiają osobom niepełnosprawnym, przy ich aktywnym udziale, w miarę samodzielną egzystencję i integrację. Postępowanie wspierająco-aktywizujące jest indywidualnie dostosowane do potrzeb psychofizycznych każdego uczestnika.

 

zdjęcia: Mariola Flank| Starostwo Powiatowe w Oleśnie

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: