Formy ochrony przyrody w Gminie Olesno oznakowane tablicami urzędowymi

Użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo krajobrazowe, a także cztery pomniki przyrody w Gminie Olesno zostały oznakowane tablicami urzędowymi.

 

Zadanie to zostało zrealizowane w ramach projektu pn. „Ochrona ekosystemów wodnych w województwie opolskim” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: