Kolejny etap prac nad projektem Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Olesno do 2040 roku przed nami

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji, mieszkańców Olesna na spacer studyjny  związany z opracowaniem  Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Olesno do 2040 roku, prowadzony przez eksperta firmy Delta Partner. Spacer studyjny organizowany w dniu 06.11.2023 r, rozpocznie się przed głównym wejściem do Urzędu Miejskiego w Oleśnie o godzinie 13.00.

Trasa spaceru obejmować będzie ulice, obszary GPR, które wynikają z przeprowadzonej diagnozy wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Olesno.

Po spacerze studyjnym zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, na warsztaty poświęcone opracowaniu Gminnego Programu Rewitalizacji.

Warsztaty odbędą się w godzinach od 14.00 do 15.30  w sali nr 117 Urzędu Miejskiego w Oleśnie. 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: