Nowe nawierzchnie na gminnych drogach za milionowe dofinansowania!

Zakończyły się przebudowy i modernizacje gminnych dróg, na które pozyskaliśmy dofinansowania z rządowych programów. O skali dofinansowania świadczy ilość wykonanych odcinków. Ogromnie cieszymy się, że wkład finansowy ze środków własnych gminy był minimalny, dofinansowanie wyniosło bowiem aż 92,44 % oraz 97,95 %.

W ramach dofinansowania z Polskiego Ładu zrealizowano następujące inwestycje (drogi o nawierzchni asfaltowej wraz poboczami):

  • Przebudowa ul. Budowlanych w Oleśnie wraz z budową nowego wodociągu za kwotę 622 089,90 zł

 

  • Przebudowa ul. Młyńskiej w Borkach Wielkich: 597 690,70 zł

 

  • Modernizacja odcinka drogi w Kucobach: 165 313,73 zł

 

  • Przebudowa ul. Nad Łąkami w Oleśnie: 176 197,84 zł

 

W ramach tego dofinansowania wykonana zostanie także kompleksowa przebudowa ul. Pieloka w Oleśnie I etap: 2 140 000,00 zł. W tej chwili opracowana została dokumentacja techniczna, następne prace realizowane będą w 2024 roku.

 

Łączny koszt ww. inwestycji -  3 701 292,17 zł

Dofinansowanie: 3 421 631,79 zł – 92,44 %

 

Przedmiotowe zadania zostały wykonywane przez firmę Vianko Sp. z o.o. – Tomasz Trzaskowski, Przedsiębiorstwo Drogowe Trakt z Kluczborka oraz Firmę Usługowo Handlową Maciej Dobosz z Krzepic (ul. Pieloka).


 

Kolejne inwestycje wykonano w ramach dofinansowania z Polskiego Ładu do terenów popegeerowskich wykonano (drogi o nawierzchni asfaltowej wraz z poboczami):

  • Przebudowa ulicy bocznej od ul. Oleskiej w Sowczycach za kwotę: 93 040,88 zł

 

  • Przebudowa drogi wewnętrznej przy blokach w Sowczycach: 97 579,32 zł

 

  • Przebudowa ul. Lublinieckiej w Sowczycach: 211 748,84 zł

 

  • Przebudowa ul. Nowej w Sowczycach: 96 329,41 zł

 

  • Przebudowa ul. Polnej w Sowczycach: 282 244,20 zł

 

  • Przebudowa ul. Kani w Sowczycach: 799 693,95 zł

 

 

W ramach tego dofinansowania przebudowana zostanie również droga boczna w Oleśnie, od ulicy Biskupickiej do ulicy Rolniczej za kwotę: 1 274 563,52 zł. W tej chwili opracowana jest dokumentacja techniczna.

 

Łączny koszt ww. inwestycji - 2 835 200,12 zł

Dofinansowanie: - 2 777 078,52 zł - 97,95%

 

Przedmiotowe zadania zostały wykonane przez firmę Vianko Sp. z o.o. – Tomasz Trzaskowski oraz Przedsiębiorstwo Drogowe Trakt z Kluczborka.

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: