Ciepłe mieszkanie 2023

Projekt bez nazwy 1.png

Projekt „Ciepłe Mieszkanie”

 

Gmina Olesno podpisała w dniu 21.03.2023 r. umowę o nr 001/2023/G-69/OA-CM/DCM  z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska   i Gospodarki Wodnej w Opolu finansowanie wymian źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych położonych na terenie Gminy w zakresie następujących przedsięwzięć:

 

1) zakup i montaż źródła ciepła, spełniającego wymogi Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie, do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (dalej cwu) lokalu mieszkalnego albo;

2) podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku, spełniającego wymagania Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie,

3) dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu), pod warunkiem spełnienia wymagań Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie:

a) demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu w lokalu mieszkalnym, instalacji gazowej od przyłącza gazowego/zbiornika na gaz do kotła,

b) zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż),

c) zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym,

d) dokumentacja projektowa dotycząca powyższego zakresu.

 

Liczba złożonych wniosków przez Beneficjentów końcowych – 7 szt.

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć przez Beneficjentów końcowych – 1 szt.

Sumaryczna kwota wypłaconego dofinansowania Beneficjentom końcowym – 0 zł

 

 Nabór jest otwarty.

Formularze wniosków można pobrać ze strony internetowej lub odebrać w Urzędzie Miejskim w Oleśnie, ul. Pieloka 21, 46 – 300 Olesno, pok. Nr 209.

 

https://olesno.pl/download/attachment/47794/gmina-olesno-wniosek-o-dofinansowanie.docx

                                                                   

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: