Pompy ciepła i fotowoltaika w budynku Oleskiej Laguny

Zakończyła się bardzo ważna inwestycja w budynku "Oleskiej Laguny". Na dachu krytej pływalni zamontowano instalację fotowoltaiczną, składającą się ze 108 paneli każdy o mocy 450Wp , 2 pompy ciepła powietrze-woda i zastosowano moduł kogeneracyjny.

panele laguna.jpeg

Chodzi o to, by jak najwięcej energii pozyskiwać ze źródeł odnawialnych. To ekologia, a przy okazji oczywiście oszczędności, bo chodzi o konkretne pieniądze w kasie gminy. Podstawowym źródłem ciepła pozostanie kotłownia gazowa - informuje Małgorzata Pach, kierownik Wydziału Spraw Europejskich i Promocji Gminy, która przygotowała wniosek o dofinansowanie tej inwestycji.

Zgodnie z przeprowadzonym wcześniej audytem efektywności energetycznej, Roczne przewidywane oszczędności kosztów energii związane z oszczędnościami energii cieplnej oraz zaniechaniu zakupu energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej wynoszą 777 859 zł/rok. Prosty koszt zwrotu poniesionych nakładów inwestycyjnych SPBT wynosi 2 lata.

Łączne nakłady inwestycyjne związane z modernizacją systemu grzewczego polegającego na montażu pompy ciepła powietrze-woda o mocy 200 kW, zastosowaniu bufora ciepła, montażu automatyki, pomp obiegowych oraz dodatkowo zastosowaniu modułu kogeneracyjny oraz mocy cieplnej 39 kWt, do produkcji ciepła na cele podgrzania wody basenowej, a także montażu instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 50 kWp wynoszą 1 540 575 zł.


Łączna wartość inwestycji wraz z dokumentacją - 1 527 591,00 zł

Wartość dofinansowania- 763 642,74 zł

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Wykonawcą robót była firma Instalacje Wod. - Kan., C.O. i Gaz ,,INSANT’’ mgr Tomasz Bryś z Olesna.


 

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: