Informujemy, że 31 maja 2024 r. (piątek) Urząd Miejski w Oleśnie będzie nieczynny. Urząd Stanu Cywilnego pełni dyżur w godzinach od 7:30 do 14:00.  Za utrudnienia przepraszamy.

"REMONT DROGI RELACJI ŁOWOSZÓW - WOJCIECHÓW tj. ULICY LIPOWEJ, STAROWIEJSKIEJ i FABRYCZNEJ W WOJCIECHOWIE"

flaga i godło na www.png

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW 

RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

"REMONT DROGI RELACJI ŁOWOSZÓW - WOJCIECHÓW tj. ULICY LIPOWEJ, STAROWIEJSKIEJ i FABRYCZNEJ W WOJCIECHOWIE"

 

Całkowita wartość inwestycji wynosi: 1 800 478,04 zł

W tym:

- roboty budowlane: 1 793 649,04 zł

- nadzór inwestorski: 4 000,00 zł

- promocja: 2 829,00 zł

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 70 % całkowitej wartości inwestycji tj.: 1 260 334,62 zł

Remont będzie polegać na ułożeniu nowej nawierzchni asfaltowej na odcinku 3 786 mb i uzupełnieniu zaniżonych poboczy tłuczniem kamiennym. Ponadto zostanie wymieniona istniejąca nawierzchnia chodnika na nową z kostki brukowej.

 

Projektowane rozwiązanie wysokościowe

Projektowaną niweletę drogi  poprowadzono po rzędnych istniejącej niwelety drogi aby nawiązać się wysokościowo do zjazdów i skrzyżowań z drogami gminnymi, podwyższono jedynie o ok. 9 cm, czyli o grubość nowych warstw nawierzchni bitumicznych.

Konstrukcja nawierzchni

Na obu odcinkach przewidziano ten sam sposób remontu tj.: ułożenie warstwy wiążącej  grubości 5 cm na całej szer. jezdni oraz ułożenie warstwy ścieralnej gr. 4 cm na całej szerokości jezdni.

 

Konstrukcja nawierzchni na całej szerokości  jezdni:

  • istniejąca konstrukcja nawierzchni
  • nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC16W- warstwa wiążąca o grubości 5 cm   
  • nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11S –warstwa ścieralna o grubości 4 cm  

Szerokości nawierzchni są zmienne i zależą od szerokości istniejącej.

Uzupełnienie poboczy tłuczniem 0- 31,5mm śr. grubość 10cm szer. poboczy 0,50m

Konstrukcja remontowanego chodnika:

Wymiana krawężników 15x30 na nowe i obrzeży 8x30 na nowe z wykonaniem ław betonowych.

Wymiana płyt betonowych 50x50 na kostkę brukową gr. 8cm  (kolor czerwony)

Uzupełnienie podbudowy i podsypki.

Odwodnienie

Wody opadowe będą odprowadzone tak jak dotychczas do istniejących rowów przydrożnych.

Oznakowanie

Na  całym odcinku drogi zaprojektowano też wymianę wszystkich istniejących znaków drogowych pionowych na nowe wykonane z folii odblaskowej III generacji, oraz wykonanie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej na przejściu dla pieszych.

 

 

 

 

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: