Informujemy, że 2 maja 2024 r. (czwartek) Urząd Miejski w Oleśnie będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy.

Podsumowanie kadencji 2018-2024 - relacja ze spotkania z mieszkańcami

Slajd1.jpeg

We wtorek, 12 marca 2024 r., Burmistrz Olesna Sylwester Lewicki zaprosił mieszkańców Olesna do Miejskiego Domu Kultury w Oleśnie, na spotkanie podsumowujące mijającą kadencję 2018 - 2024.

PDFPREZENTACJA_PODSUMOWANIE KADENCJI 2018 - 2024.pdf (41,33MB)

To niemal 5,5 roku ważnych inwestycji i niespodziewanych wydarzeń – pandemii i wojny w Ukrainie, które choć wymusiły zmianę systemu pracy i wprowadzenie dodatkowych czynności do i tak napiętego planu działań, nie przeszkodziły w zrealizowaniu zaplanowanych zadań. Mieszkańcy mieli możliwość zadawania pytań na które odpowiadał Burmistrz i pracownicy merytoryczni Urzędu Miejskiego. 

 

W mijającej kadencji z budżetu gminy wydaliśmy ponad 193 miliony złotych na realizację ponad 120 projektów - zarówno inwestycyjnych, jak i tzw. projektów „miękkich”, na które pozyskaliśmy łącznie kwotę ok. 150 milionów złotych! Olesno zostało sklasyfikowane na 1 miejscu spośród miast powiatowych woj. opolskiego, w RANKINGU WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ PRZEZ SAMORZĄDY W LATACH 2014 – 2021.

Slajd3.jpeg

Slajd5.jpeg

Wśród zamkniętych projektów znalazły się m.in.: rewitalizacja oleskiej promenady oraz Stadionu Miejskiego za 10 999 743,17 zł (w tym dofinansowania z kilku źródeł w łącznej wysokości prawie 6 milionów złotych), rewitalizacja parków miejskich - dużego (1 691 604,38 zł) oraz małego przy straży pożarnej (1 388 769,00 zł).

 

Wybudowano i przebudowano drogi gminne za łączną kwotę ok. 30 mln zł, a wśród nich m.in. ul. Prusa,  Paulinki i Budowlanych w Oleśnie, w systemie projektuj – wybuduj rozpoczęliśmy również I etap kompleksowej przebudowy ul. Pieloka w Oleśnie.

Olesno ul. Paulinki 2.jpeg

Poza inwestycjami w drogi będące w zarządzie dróg gminnych, gmina każdego roku partycypuje w kosztach budowy dróg powiatowych lub wojewódzkich. W ostatnich latach był to m.in. remont dróg wojewódzkich ul. Konopnickiej i ul. Kościuszki w Oleśnie oraz przebudowa drogi powiatowej Wygoda-Wysoka – Klekotna.

olesno_dron_4_044_DJI_0611.jpeg

Kompleksowo zmodernizowany został teren przy przebudowanym przez Polskie Koleje Państwowe budynku dworca kolejowego w Oleśnie. Razem z gminną inwestycją jaką była budowa centrum przesiadkowego, ze stacją wypożyczania rowerów, powstało Wielofunkcyjne Centrum Komunikacji, za które gmina otrzymała wyróżnienie w Konkursie na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Opolskiego.

Wielofunkcyjne Centrum Komunikacji w Olesnie.jpeg

W ostatnich latach gruntowną termomodernizację przeszło wiele gminnych obiektów. Były to m.in. szkoła podstawowa w  Borkach Wielkich, przedszkola nr 3 i 4 w Oleśnie, Oleska Biblioteka Publiczna, jak również Domu Harcerza. W

olesno_dron_5_033_DJI_0033.jpeg

trakcie realizacji (stan zaawansowania prac na poziomie 45 %) jest ogromna inwestycja związana z głęboką termomodernizacją Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2, której umowa opiewa na ponad 20 milionów złotych. Gmina Olesno pozyskała na ten cel dofinansowanie w wysokości ponad 13,5 miliona złotych  ze środków Mechanizmu Finansowego Eog 2014-2021 w ramach Programu: „Środowisko, Energia I Zmiany Klimatu” (tzw. fundusze norweskie).

 

 

Dla najmłodszych mieszkańców powstały nowe place zabaw – przy oleskiej bibliotece, na promenadzie, uzupełniony został plac przy ul. Kilińskiego, a niedawno powstał zupełnie od podstaw plac osiedlowy przy ul. Arnsberskiej oraz przy przedszkolach i szkołach, np. w Borkach Małych z których korzystać mogą wszyscy mieszkańcy.  

 

Po niespełna dwóch latach, we wrześniu 2022 r., oficjalnie zakończono kompleksową modernizację oczyszczalni ścieków w Oleśnie - jedną z największych, najbardziej kosztownych i jednocześnie najważniejszych inwestycji realizowanych na terenie gminy Olesno w przeciągu ostatnich kilkunastu lat.

 

Oprócz rozbudowy oczyszczalni, inwestycja objęła także rozbudowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie miasta.  Koszt tej inwestycji to kwota niemal 29 milionów złotych, na którą otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej Fundusz Spójności Unii Europejskiej w kwocie prawie 19 milionów złotych.

Ostatni rok mijającej kadencji to zakończenie inwestycji na którą Olesno czekało kilkadziesiąt lat.  Niespełna 2,5 roku trwała budowa obwodnicy naszego miasta. Od 24 lipca 2023 r. korzystamy z niemal 25-kilometrowego odcinka dwujezdniowej trasy z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku.  Obwodnica Olesna to pierwszy w województwie opolskim fragment drogi ekspresowej S11, czyli trasy, która połączy docelowo Środkowe Pomorze z południem Polski.

olesno_otwarcie_obwodnica_1_013_KS3_9740.jpegolesno_rajd_obwodnica_1_046_DJI_0356.jpeg

W tej kadencji rozpoczęła się również długo oczekiwana budowa kompleksu basenów zewnętrznych o wartości 19 milionów złotych netto z rekordowym dofinansowaniem ze środków rządowego funduszu Polski Ład oraz rządowego funduszu przeciwdziałania Covid-19 o łącznej wartości 18 milionów złotych. Prace przy budowie basenu są zaawansowane już na poziomie 63 %.

 

Latem 2023 r. zakończył się remont frontowej elewacji Ratusza, w tym roku odnowiona pod czujnym okiem konserwatora zabytków będzie jego boczna ściana. Otrzymaliśmy na ten cel 98 % dofinansowanie z rządowego funduszu na ochronę zabytków (całkowita wartość zadania - 622 922,90 zł).

1 12.jpeg

Inwestowanie w utrzymanie zabytków to nasz priorytet. W ostatnich latach, dzięki uzyskaniu tytułu Pomnika Historii przez kościół św. Anny w Oleśnie, tylko na ten obiekt udało się zdobyć środki zewnętrzne z różnych źródeł (ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu Marszałkowskiego Woj. Opolskiego, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytów) w łącznej wysokości prawie 2 milionów złotych!

W tym roku realizowane są prace konserwatorskie i restauratorskich w pozostałych drewnianych kościołach na terenie całej gminy.

Wiele zmian zaszło również w obszarze społecznym i oświatowym. Dzięki środkom z program „MALUCH+” 2022-2029 oraz dotacji z KPO (łącznie 3 228 702,94 zł) od 2018 roku liczba miejsc w Żłobku Miejskim zwiększyła się z 50 do 105.  Docelowo, po przeprowadzeniu niezbędnych prac remontowych, wzrośnie o kolejne 40.

We wszystkich gminnych przedszkolach oraz szkołach podstawowych realizowane są projekty edukacyjne w ramach których placówki otrzymują nowe wyposażenie pracowni (np. ekopracownie w PSP nr 1 i PSP nr 2), a także realizowane są dodatkowe, nieodpłatne zajęcia dla dzieci (m.in. językowe oraz inne zajęcia indywidualizujące proces dydaktyczny).  

0Z4A2326.jpeg

Na wysokim poziomie zaawansowania są prace przy budowie budynku wielorodzinnego na skrzyżowaniu ulic Małe Przedmieście i Słowackiego. Powstanie tam 15 mieszkań przeznaczonych dla osób i rodzin nieposiadających własnego lokalu na terenie Gminy Olesno, ale które dysponują środkami na regularne opłacanie czynszu, jednak ich dochody są za niskie na zaciągnięcie kredytu hipotecznego na zakup mieszkania.

 

Wszystkie działania podejmowane w mijającej kadencji były realizowane w ramach strategicznego dokumentu jakim jest Strategia Rozwoju Gminy. Obecnie obowiązująca, na lata 2021 – 2030, wskazuje na najważniejsze kierunki rozwoju gminy w kolejnych latach.

 

0Z4A3943.jpeg

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: