Informujemy, że 31 maja 2024 r. (piątek) Urząd Miejski w Oleśnie będzie nieczynny. Urząd Stanu Cywilnego pełni dyżur w godzinach od 7:30 do 14:00.  Za utrudnienia przepraszamy.

Zgłoś kandydata do "Róży Olesna 2024"!

Beżowy i Biały Kwiatowy Gratulacje Plakat.jpeg


Regulamin przyznania nagrody "Róża Olesna"

 1. Nagroda "Róża Olesna" jest wyrazem społecznego uznania za szczególne osiągnięcia w działalności:
        a) społecznej, kulturalnej, oświatowej i sportowej,
        b) politycznej i samorządowej,
        c) gospodarczej i ochrony środowiska.
 2. Ustanowienie nagrody ma na celu wyróżnienie osób, ich działalności, twórczości, podkreślenia wybitnych osiągnięć, wyników, efektów pracy polegającej na popularyzowaniu pozytywnych wartości, działań wynikających z osobistego zaangażowania, poświęcenia, wytrwałości znacznie przekraczających etatowe, zawodowe i statutowe obowiązki.
 3. Kandydatem do nagrody może być każda osoba, niezależnie od miejsca zamieszkania.
 4. Kandydat do nagrody winien uzyskać poparcie 20 osób, udokumentowane podpisami z podaniem adresów.
 5. Za ważne zgłoszenie uznaje się tylko te, które zawierają pisemne uzasadnienie kandydatury.
 6. Nagrodzonym można być tylko raz w danej kategorii.
 7. Nagroda "Róża Olesna" przyznawana jest każdego roku po 1 w każdej kategorii. Nagroda może nie zostać przyznana w danej dziedzinie.
 8. Zgłoszenia należy kierować do Urzędu Miejskiego w Oleśnie w terminie do 31 maja każdego roku.
 9. O przyznaniu nagrody decyduje Burmistrz Olesna po zasięgnięciu opinii Kapituły składającej się z dotychczasowych laureatów.
 10. Nagrodę wręcza Burmistrz Olesna podczas uroczystości "Dni Olesna".
 11. Wnioski odrzucone nie będą zwracane.

 

DOCWniosek o przyznanie nagrody _Róża Olesna.doc (45,50KB)


Wniosek należy przesłać na adres Urząd Miejski w Oleśnie, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno lub złożyć osobiście w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Oleśnie pok. 112, do dnia 31 maja 2024 r. 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: