Pamiętaj o obowiązku aktualizowania deklaracji śmieciowej

Szanowni Mieszkańcy Gminy Olesno!

Przypominamy Państwu o obowiązku aktualizowania liczby osób zgłoszonych do systemu  gospodarki odpadami, zamieszkujących w Państwa gospodarstwach domowych (np. urodzone dzieci, osoby pracujące za granicą, studenci, najemcy).

 Obecnie zaobserwowano bardzo dużą rozbieżność pomiędzy liczbą osób zgłoszonych do systemu odpadów komunalnych, a ilością wytworzonych i odbieranych odpadów od mieszkańców.

Zaniżona liczba zgłoszonych osób spowoduje obciążenie kosztami wywozu odpadów WSZYSTKICH mieszkańców Gminy Olesno.

Apelujemy o rzetelne i sumienne podejście do spraw związanych z odpadami komunalnymi.

Aktualizacji należy dokonywać w pok. 211A na II piętrze, w budynku Urzędu Miejskiego w Oleśnie, informacje udzielane są również telefonicznie 34 350 91 78, a w przypadku zabudowy wielorodzinnej u Zarządcy budynku.

ulotki UA.jpeg

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: