Rozstrzygnięcie II otwartego konkursu ofert z zakresu kultury fizycznej i sportu

ZARZĄDZENIE NR 79.2024

Burmistrza Olesna

z dnia 1 lipca 2024 r.

 

w sprawie rozstrzygnięcia II otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w gminie Olesno w 2024 roku

Na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz.571) oraz Zarządzenia Burmistrza Nr 66.2024 z dnia 29 maja 2024 r.

zarządzam

§ 1.

Po zapoznaniu się z protokołem Komisji Konkursowej w składzie:

  1. Małgorzata Pach – przewodnicząca komisji
  2. Małgorzata Jaskulska – sekretarz komisji
  3. Aneta Sitna – członek komisji
  4. Sebastian Kapuścik – członek komisji
  5. Ewelina Skiba – członek komisji
  6. Hubert Imiołczyk – przedstawiciel organizacji pozarządowych

z dnia 28 czerwca 2024  r. która dokonała oceny formalnej ofert na dotację z budżetu Gminy Olesno, dokonuję następującego wyboru oferty konkursowej i udzielam następującej dotacji:

Oferent

Tytuł zadania

Przyznana kwota

Ludowy Klub Sportowy Victoria Olesno

Biegnij Olesno – Oleski mityng lekkoatletyczny

22 000,00 zł

Ludowy Zespół Sportowy Sahara Wojciechów

Rozwój nowo powstałego klubu piłkarskiego LZS SAHARA Wojciechów

8 494,80  zł

Stowarzyszenie KS Bodzanowice

Wspieranie, upowszednianie i rozwijanie kultury fizycznej

3 015,00 zł

 

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Olesna

Piotr Gręda

PDFZARZĄDZENIE NR 79.2024 rozstrzygnięcie II nabór.pdf (211,55KB)

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: