Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: bud
znaleziono plików: 638 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 2466

 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr Z.III.6733.8.2019 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy tężni zewnętrznej wraz z infrastrukturą techniczną w Oleśnie przy ulicy Murka
  ... dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie tężni zewnętrznej wraz z infrastrukturą ...
 • Umowa podpisana. W listopadzie 2022 r. pojedziemy obwodnicą Olesna!
  ... Wojewódzkim podpisano umowę na projekt i budowę długo wyczekiwanej obwodnicy, największej ...... inwestycji, Konsorcjum firm MIRbud S. ...... oraz Przedsiębiorstwo budowy Dróg i Mostów Kobylarnia S. ...... i wybuduje obwodnicę o długości 24,8 km, która ...... opolski Adrian Czubak, który zaznacza iż budowa obwodnicy Olesna kosztować będzie 667. ...... planowana jest w formule projektuj buduj. ...... i bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz przebudowana zostanie infrastruktura techniczna ...... Nowa trasa, z dala od terenów zabudowanych, zapewni komfort ruchu tranzytowego, ...... Przypomniał również, iż z budżetu państwa już wkrótce w regionie powstanie ...
 • Zawiadomienie o wniesieniu zażalenia na postanowienie Burmistrza nr Z.III.6220.1.2019 z dnia 24.04.2019 r. nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  ... dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie stacji bazowej sieci transmisji danych ...
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Oleśnie na działce oznaczonej geodezyjnie nr 4651/7 k.m. 1
  ... dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej”, ...
 • Borecka Majówka z Orkiestrą Dętą
  ... Finansowanego z Marszałkowskiego budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego. ...
 • Remont nawierzchni i chodnika przy ul. Dworcowej w Oleśnie
  ... OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia:  ...... Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane  II. ...... rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i ...... na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3. ...... w przetargu nieograniczonym są roboty budowlane polegające na remoncie nawierzchni i ...... 4 cm z wywozem destruktu, 2) rozebranie podbudowy z brukowca z odwiezieniem na miejsce ...... konstrukcyjne - nawierzchnia drogi: 1) podbudowa pomocnicza z kruszyw naturalnych ...... 40 cm po zagęszczeniu, 2) podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszyw ...... 4 cm po zagęszczeniu, Chodnik: 1) podbudowa pomocnicza z kruszyw naturalnych ...... 20 cm po zagęszczeniu, 2) podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszyw ...... i obrzeże 8*30 cm, Roboty inne: 1) budowa studni telekomunikacyjnej, przełożenie ...... Prawo budowlane (tj. ...... w szczególności z przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami dotyczącymi ...... funkcji technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczącymi wyrobów, ...... materiałów stosowanych w budownictwie. ...... przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez ...... fizycznych w szczególności: robotnicy budowlani, operatorzy maszyn. ...... więc, między innymi osób: kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, ...... materiałów budowlanych. ...... nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających ...
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy tężni zewnętrznej wraz z infrastrukturą techniczną przewidzianej w Oleśnie przy ulicy Murka
  ... dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie tężni zewnętrznej wraz z infrastrukturą ...
 • Dodatkowy nabór do oddziału przedszkolnego
  ... oddział przedszkolny zostanie utworzony w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. ...
 • Zawiadomienie o wystąpieniu o uzgodnienie oraz wyrażenie opinii przed wydaniem decyzji środowiskowej dla inwestycji pn. ,,Rozbudowa Gospodarstwa Rybackiego w Starym Oleśnie przy Ośrodku Wypoczynkowym HORN"
  ... „Rozbudowie Gospodarstwa Rybackiego w Starym Oleśnie ...
 • Nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. księgowości
  ... Gminy, fakturowanie i rozliczanie dochodów budżetowych z tytułów czynszów, użytkowania ...... (gospodarka materiałowa), administrowanie budynkiem przy ul. ...... księgowych, opracowywanie projektów budżetu Gminy w zakresie dochodów budżetowych, ...... nad wykonaniem budżetu i wprowadzaniem koniecznych zmian w ...... budżecie w zakresie dochodów budżetowych, ...... i analitycznej w zakresie dochodów  budżetowych Gminy, przygotowywanie ...... w siedzibie Urzędu Miejskiego w Oleśnie, (budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób ...
 • Burmistrz Olesna ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze
  ... Gminy, fakturowanie i rozliczanie dochodów budżetowych z tytułów czynszów, użytkowania ...... (gospodarka materiałowa), administrowanie budynkiem przy ul. ...... księgowych, opracowywanie projektów budżetu Gminy w zakresie dochodów budżetowych, ...... nad wykonaniem budżetu i wprowadzaniem koniecznych zmian w ...... budżecie w zakresie dochodów budżetowych, ...... i analitycznej w zakresie dochodów  budżetowych Gminy, przygotowywanie ...... w siedzibie Urzędu Miejskiego w Oleśnie, (budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób ...
 • Sołectwa
  ... Po II wojnie światowej kościół rozbudowano, niestety spalił się w 1952 r. ...... z dobudowaną w 1789 r. ...... Staraniem budowniczego parafialnego kościoła pw. ...... Franciszkanie, którzy w latach 1906- 1907 wybudowali klasztor. ...... zrębowy, z gontowym dachem został zbudowany w 1679 r. ...... przebudowany. ...... W latach 1958-1963 zbudowano kościół pw. ...... Katarzyny Aleksandryjskiej, zbudowany w latach 1916-1917 w miejscu ...... inicjatywy proboszcza Zbigniewa Donarskiego zbudowano w Łowoszowie nowy kościół filialny pod ...... Po wybudowaniu w Sowczycach nowego kościoła, od 1962 ...... Franciszek Marx, wybudował obecną plebanię. ...... poleciła wśród lasów założyć wioskę i wybudować kościół. ...... został rozebrany w czasie budowy obecnego z 1907 r. ...
 • Zawiadomienie o postanowieniu Burmistrza Olesna w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa stacji bazowej sieci transmisji danych oznaczonej jako BT_20117_Olesno_Północ"
  ... dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie stacji bazowej sieci transmisji danych ...
 • Newsletter z Doliny Stobrawy
  ... czasem, automotywacja, prowadzenie budżetu firmy. ...... Wielkie Świetlica wiejska przy budynku OSP  5. ...
 • Wymiana 7 sztuk okien na okna przeciwpożarowe EI60 w budynku Żłobka Miejskiego w Oleśnie
  ... 7 sztuk okien na okna przeciwpożarowe EI60 w budynku Żłobka Miejskiego w Oleśnie OGŁOSZENIE ...... ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia:  ...... 7 sztuk okien na okna przeciwpożarowe EI60 w budynku Żłobka Miejskiego w Oleśnie  Numer ...... Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane  II. ...... rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i ...... na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3. ...... w przetargu nieograniczonym są roboty budowlane polegające na wymianie 7 sztuk okien ...... okna przeciwpożarowe EI60 w budynku Żłobka Miejskiego w Oleśnie 3. ...... o wymiarach 1,05 x 1,71 m wysokości w budynku Żłobka Miejskiego w Oleśnie na okna o ...... Prawo budowlane (tj. ...... w szczególności z przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami dotyczącymi ...... funkcji technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczącymi wyrobów, ...... materiałów stosowanych w budownictwie. ...... przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez ...... fizycznych w szczególności: robotnicy budowlani, operatorzy maszyn. ...... więc, między innymi osób: kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, ...... materiałów budowlanych. ...... nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających ...... 7 sztuk okien na okna przeciwpożarowe EI60 w budynku Żłobka Miejskiego w Oleśnie”. ...... Usługi Remontowo – budowlane Jan Seidel 46-300 Olesno, ul. ......   Rodzaj zamówienia Roboty budowlane   Tryb udzielenia ...... 7 sztuk okien na okna przeciwpożarowe EI60 w budynku Żłobka Miejskiego w Oleśnie   ...... Usługi Remontowo – budowlane Jan Seidel 46-300 Olesno, ul. ...

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: