Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: projekt
znaleziono plików: 995 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 821

 • Wykonanie wiaty wraz z wewnętrznymi tablicami edukacyjnymi, obudową toalety przenośnej i koszami na śmieci przy zespole przyrodniczo-krajobrazowym „Pradolina i Źródliska Stobrawy”.
  ... ze środków RPO WO 2014-2020 w ramach projektu RPOP. ...
 • Utrzymanie zieleni oraz czystości na terenie miasta Olesna
  ... publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków ...... Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się ...
 • Remont nawierzchni drogi wewnętrznej w obrębie osiedla w miejscowości Świercze
  ... publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków ...... Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się ...... zakres robót zawarty jest w dokumentacji projektowej, stanowiącej integralną część siwz. ...
 • Dostawa materiałów promocyjnych niezbędnych do realizacji projektu polsko-czeskiego pt.: „Za wspólną historię i współczesność narodów Unii Europejskiej, za wsparcie przynależności do UE”
  ... jest kompleksowa usługa polegająca na zaprojektowaniu, wykonaniu i dostawie materiałów ...... niezbędnych do realizacji projektu polsko-czeskiego pn. ...... Znakowanie: w pełnym kolorze na podstawie projektu dostarczonego przez Zamawiającego. ...... kompleksowej usługi polegającej na zaprojektowaniu, wykonaniu i dostawie materiałów ...... niezbędnych do realizacji projektu polsko-czeskiego pn. ...... Znakowanie: w pełnym kolorze na podstawie projektu dostarczonego przez Zamawiającego. ...... wykonawca jest zobowiązany do przesłania projektu graficznego każdego z powyższych materiałów, ...... celem zatwierdzenia projektu przez instytucję dotującą. ...... przesunięciem terminu realizacji projektu, zmianami w harmonogramie projektu oraz ...... promocyjnych niezbędnych do realizacji projektu polsko-czeskiego pt. ...
 • Naprawa rozmytego fragmentu grobli w rezerwacie przyrody „Kamieniec”
  ... Natura 2000 Szumirad), w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”. ...... zamówienia należy wykonać dokumentację projektową oraz roboty budowlane. ...... 71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii wodnej i lądowej. ...... przesunięciem terminu realizacji projektu, zmianami w harmonogramie projektu oraz ...
 • XXII sesja Rady Miejskiej w Oleśnie
  ... materiałów sesyjnych opiniując wszystkie projekty uchwał pozytywnie jednogłośnie z wyjątkiem ...... projekty uchwał po wysłuchaniu wyjaśnień ...... materiałów sesyjnych opiniując wszystkie projekty uchwał pozytywnie jednogłośnie z wyjątkiem ...... projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych. ...... projekty uchwał po wysłuchaniu wyjaśnień ...... „Opowiadane Dziedzictwo” prezentacja projektu i filmu Stowarzyszenia Opowiadamy, która ...... z zakończeniem przez nich realizowanego projekty dotyczącego stworzenia kalendarza oleskiego ...
 • Organizacja wyjazdu studyjnego na Węgry
  ... przesunięciem terminu realizacji projektu, zmianami w harmonogramie projektu oraz ...... 0048343597283 NIP 5761562352 Tytuł projektu Ochrona ekosystemów wodnych w ...... opolskim Numer projektu RPOP. ...
 • Złożyłeś wniosek o dofinansowanie wymiany pieca? Przeczytaj komunikat
  ... realizację zadań w ramach projektu pn. ...... o dofinansowanie, zostają usunięte z projektu. ...... w sprawie PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE” oraz projektu pt. ...
 • Wykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę, decyzję ZRiD do przebudowy drogi gminnej do terenów przemysłowych przy ul. Częstochowskiej w Oleśnie
  ... ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę, ...... zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z posiadaną koncepcją ...... obejmującej: zaprojektowanie przebudowy drogi o szerokości 5,5 m i ...... poboczami o szerokości 2 x 0,75m zaprojektowanie sieci kanalizacji deszczowej, ...... projektowanie sieci kanalizacji sanitarnej, ...... projektowanie sieci wodociągowej wraz z hydrantami, ...... Zakres rzeczowy prac projektowych obejmuje wykonanie: projektu ...... w formie papierowego oryginału, projektu wykonawczego – w ilości 5 kompletnych ...... w formie papierowego oryginału, projektu stałej organizacji ruchu – w ilości 4 ...... oryginału, powyższą dokumentację projektową należy opracować w formie tradycyjnej ...... W przyjętych rozwiązaniach projektowych muszą być użyte wyroby budowlane ...... się podczas opisywania przyjętych rozwiązań projektowych na konkretne nazwy własne gotowych ...... techniczne i jakościowe danego rozwiązania projektowego oraz umieścić informację o możliwości ...... zezwoleń i sprawdzeń zastosowanych rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z obowiązujących ...... sposób czytelny Wraz z odbiorem opracowań projektowych Zamawiający przejmuje autorskie prawa ...... i majątkowe do opracowań projektowych wykonanych w ramach niniejszego ...... Zamawiającego proponowanych rozwiązań projektowych i uzyskania dla nich akceptacji. ...... Rękojmia za wady fizyczne dokumentacji projektowej zostanie rozszerzona do upływu terminu ...... na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowej. ...... do dokonywania aktualizacji dokumentacji projektowej w związku ze zmianami w przepisach ...... na pytania związane z dokumentacją projektową kierowane do Zamawiającego przez ...... prowadzone na podstawie dokumentacji projektowej. ...... Zamawiającego proponowanych rozwiązań projektowych i uzyskania dla nich akceptacji. ...... koszty związane z opracowaniem mapy do celów projektowych. ...... zamówienia, w tym osoba z uprawnieniami do projektowania (zgodnie z załącznikiem nr 2) – ...... 1 osobą - projektantem o specjalności drogowej: - ...... osoba proponowana do pełnienia funkcji projektanta winna posiadać uprawnienia do ...... projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej ...... opracowaniu co najmniej jednej dokumentacji projektowej (wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na ...... 1 osobą – projektantem o specjalności sieciowej: - ...... osoba proponowana do pełnienia funkcji projektanta winna posiadać uprawnienia do ...... projektowania bez ograniczeń w specjalności ...... opracowaniu co najmniej jednej dokumentacji projektowej (wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na ...... „Wykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę, ...
 • XXI sesja Rady Miejskiej w Oleśnie
  ... Komisja pozytywnie zaopiniowała wszystkie projekty uchwał z wyjątkiem uchwały stanowiącej ...... materiałów sesyjnych, opiniując wszystkie projekty uchwał pozytywnie, jednogłośnie. ...... Do projektów uchwał wyjaśnień udzielili odpowiedzialni ...... Rady Pan Andrzej Kochański odczytał projekt uchwały. ...
 • XX sesja Rady Miejskiej w Oleśnie
  ... Podczas posiedzenia omówiono projektu budżetu Gminy Olesno na 2020 roku oraz ...... Podczas posiedzenia omówiono projektu budżetu Gminy Olesno na 2020 roku oraz ...... celowych na realizację zadań w ramach projektu pn. ...... dotacji celowej na realizację zadań w ramach projektu pn. ...... w spotkaniu informacyjnym w sprawie zaprojektowania i budowy obwodnicy Olesna w ciągu ...... była GDDiA w Opolu, Wykonawca oraz Biuro projektów. ...... odczytanie projektu uchwały budżetowej, (12:25:00) ...... Henryk Kucharczyk odczytał projekt uchwały budżetowej. ...... wniosek zakwalifikowano jako bieżący, nie do projektu budżetu na 2020 rok. ...... przyszłego półrocza 2020 po analizie stopnia projektu drogi wojewódzkiej ul. ...... zakwalifikowano jako zadanie bieżące, nie do projektu budżetu na 2020 rok - 14 głosów "za". ...
 • Wykonanie wiaty wraz z wewnętrznymi tablicami edukacyjnymi, obudową toalety przenośnej i koszami na śmieci przy zespole przyrodniczo-krajobrazowym „Pradolina i Źródliska Stobrawy”.
  ... ze środków RPO WO 2014-2020 w ramach projektu RPOP. ...
 • INFORMACJA O NABORZE CZŁONKÓW WOJEWÓDZKIEJ SPOŁECZNEJ RADY DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
  ... osób niepełnosprawnych; Opiniowanie projektów wojewódzkich programów działań na rzecz ...... Ocena realizacji programów; Opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez ...
 • Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych"Tropem Wilczym" 2020
  ... W Oleśnie, w ramach projektu, odbył się tradycyjny bieg na 1963 metry ...
 • Uroczyste podsumowanie Programu Działaj Lokalnie 2019
  ... Przypomnijmy, że w ubiegłym roku swoje projekty realizowały dwie jednostki OSP: - OSP ...... Wielkie - projekt: „Reaguj, pomagaj, działaj” - OSP Łomnica ...... projekt: „MDP na medal”. ...... ciągu 1 do 2 minut przedstawić zrealizowany projekt. ...... Najlepiej swój projekt przedstawili strażacy z Ochotniczej Straży ...

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: