Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: przetarg
znaleziono plików: 19 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 687

 • Demontaż starych parkomatów i montaż 8 nowych parkomatów
  ... Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest: Demontaż wraz z ...... Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony  IV. ...... zaproszeni do udziału w postępowaniu  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, ...... przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, ...... 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)  Tak  IV. ...... na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, ...
 • Zakup, dostawa i montaż tablicy interaktywnej oraz projektora krótkoogniskowego w ramach projektu Senior +
  ... Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest zakup dostawa i montaż ...... Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony  IV. ...... zaproszeni do udziału w postępowaniu  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, ...... przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, ...... 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)  Tak  IV. ...... na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, ...
 • Budowa obiektu małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w Świerczu
  ... Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest budowa obiektu małej ...... Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony  IV. ...... zaproszeni do udziału w postępowaniu  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, ...... przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, ...... 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)  Tak  IV. ...... na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, ...
 • Przetarg na sprzedaż nieruchomości w centrum Olesna
  ... wywoławcza: 131 275,00 złotych netto Data przetargu: 11 grudnia 2018 roku, godz. ...... bankowego gminy Olesno [ogłoszenie o przetargu] ...
 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Opolu ogłosił przetarg
  ... publicznej wiadomości, że ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż ...
 • Przetargi na sprzedaż działek w Oleśnie - 5.11.2018
  ... sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ...... I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż ...... przetargi odbędą się 11. ...... Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu ...... W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest podmiot gospodarczy, wymagany jest ...... dodatkowo pełnomocnictwo do udziału w przetargu. ...... lub zwrócone po zamknięciu przetargu. ...... od podpisania aktu notarialnego, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a  ...
 • Dostawa sprzętu komputerowego
  ... Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest zakup i dostawa ...... Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony  IV. ...... zaproszeni do udziału w postępowaniu  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, ...... przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, ...... 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)  Tak  IV. ...... na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, ...... 10:00 odbyło się otwarcie ofert w przetargu pn. ...
 • Ogłoszono przetarg na rozbudowę i modernizację oleskiej oczyszczalni ścieków
  ... w Oleśnie ogłosiło przetarg  pn. ...
 • Zakup sprzętu teleinformatycznego do realizacji projektu pt. "Rozwój kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia w Gminie Olesno" - 2
  ... Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest zakup i dostawa 40 ...... Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony  IV. ...... zaproszeni do udziału w postępowaniu  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, ...... przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, ...... 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)  Tak  IV. ...... na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, ...... 11:00 odbyło się otwarcie ofert w przetargu pn:     ,,Zakup sprzętu ......   Tryb udzielenia zamówienia przetarg nieograniczony   Nazwa nadana ...
 • Budowa oświetlenia ulicznego w Bodzanowicach przy ul. Jaronia
  ... Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest budowa oświetlenia ...... Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony  IV. ...... zaproszeni do udziału w postępowaniu  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, ...... przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, ...... 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)  Tak  IV. ...... na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, ...... wszystkie parametry podane w ogłoszeniu przetargowym. ...... 10:00 odbyło się otwarcie ofert w przetargu pn:   „Budowa oświetlenia ...
 • Zakup i dostawa 3 laptopów i 16 sztuk tabletów na potrzeby Urzędu Miejskiego w Oleśnie
  ... Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest zakup i dostawa 3 ...... Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony  IV. ...... zaproszeni do udziału w postępowaniu  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, ...... przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, ...... 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)  Tak  IV. ...... na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, ...... 10:00 odbyło się otwarcie ofert w przetargu pn:     ,,Zakup i dostawa 3 ......   Tryb udzielenia zamówienia przetarg nieograniczony   Nazwa nadana ...
 • Przetarg na stawkę czynszu najmu lokalu nr 7 przy ul. Rynek 20
  ... Burmistrz Olesna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na stawkę czynszu najmu ...... Gminy Olesno:   Przedmiotem przetargu jest stawka czynszu najmu lokalu użytkowego ...... Lokal przeznaczony jest do wynajmu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. ......   przetarg odbędzie się w dniu 9 listopada 2018 roku o ...... Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet czynszu najmu ...... złożonego przez zainteresowanego w dniu przetargu. ...... Jeżeli osoba, która wygra przetarg, będzie uchylać się od podpisania umowy ...... w terminie ponad 14 dni od dnia przetargu, organizator może odstąpić od zawarcia ...... Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu ...... Ponadto Oferenci przystępujący do przetargu zobowiązani są przedłożyć następujące ...... o zobowiązaniu się w przypadku wygrania przetargu do podjęcia działalności gospodarczej do ...... Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w  ...... prawo zmiany treści ogłoszenia, warunków przetargu, odwołania lub unieważnienia przetargu w ...
 •  Budowa obiektu małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej na terenie Gminy Olesno
  ... Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest budowa obiektu małej ...... Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony  IV. ...... zaproszeni do udziału w postępowaniu  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, ...... przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, ...... 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)  Tak  IV. ...... na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, ...... 10:00 odbyło się otwarcie ofert w przetargu pn: Budowa obiektu małej infrastruktury ......   Tryb udzielenia zamówienia przetarg nieograniczony   Nazwa nadana ...... postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. ...... Dotyczy postępowaniu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. ...... zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. ...
 • Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem polegającym na budowie sieci wodociągowej z przyłączami ul. Kierocie w Borkach Wielkich
  ... Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest przebudowa pierwszego ...... Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony  IV. ...... zaproszeni do udziału w postępowaniu  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, ...... przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, ...... 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)  Tak  IV. ...... na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, ...... 10:00 odbyło się otwarcie ofert w przetargu pn. ...
 • Zakup sprzętu teleinformatycznego do realizacji projektu pt. "Rozwój kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia w Gminie Olesno
  ... Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest zakup i dostawa 40 ...... Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony  IV. ...... zaproszeni do udziału w postępowaniu  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, ...... przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, ...... 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)  Tak  IV. ...... na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, ...... 11:00 odbyło się otwarcie ofert w przetargu pn:     ,,Zakup sprzętu ...... postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. ...... Dotyczy postępowaniu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. ...... zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. ...... Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest zakup i dostawa 40 ...... TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  przetarg nieograniczony III. ...... zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. ...

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: