Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: przetarg
znaleziono plików: 20 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 719

 • II Przetarg Nieograniczony : gastronomia Dni Olesna 2019
  ... Olesna ogłasza    II przetarg ustny nieograniczony na stawkę czynszu ......   Przedmiotem przetargu jest stawka czynszu dzierżawnego ...... jest do wydzierżawienia w drodze przetargu nieograniczonego na okres trwania „Dni ......   przetarg odbędzie się w dniu 07. ...... Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu ...... Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zwraca się według wniosku złożonego ...... zainteresowanego w dniu przetargu. ...... rzecz Gminy, jeżeli uczestnik który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy ...... 14 dni od dnia protokolarnego zakończenia przetargu. ...... Warunkiem przystąpienia do przetargu, jest okazanie komisji przetargowej dowodu ...... Ponadto Oferenci przystępujący do przetargu zobowiązani są przedłożyć następujące ...... niż na dwa tygodnie przed przystąpieniem do przetargu oraz wszelkie dokumenty potrzebne do ......   Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w  ...
 • Remont nawierzchni i chodnika przy ul. Dworcowej w Oleśnie
  ... Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym są roboty budowlane ...... Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony  IV. ...... zaproszeni do udziału w postępowaniu  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, ...... przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, ...... 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)  Tak  IV. ...... na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, ...
 • Wymiana 7 sztuk okien na okna przeciwpożarowe EI60 w budynku Żłobka Miejskiego w Oleśnie
  ... Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym są roboty budowlane ...... Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony  IV. ...... zaproszeni do udziału w postępowaniu  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, ...... przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, ...... 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)  Tak  IV. ...... na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, ...... 10:00 odbyło się otwarcie ofert w przetargu pn:  „Wymiana 7 sztuk okien na okna ......   Tryb udzielenia zamówienia przetarg nieograniczony   Nazwa nadana ...
 • Przebudowa drogi gminnej ul. Studnitza w Świerczu
  ... Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym są roboty budowlane ...... Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony  IV. ...... zaproszeni do udziału w postępowaniu  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, ...... przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, ...... 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)  Tak  IV. ...... na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, ...... 10:00 odbyło się otwarcie ofert w przetargu pn:  „Przebudowa drogi gminnej ul. ......   Tryb udzielenia zamówienia przetarg nieograniczony   Nazwa nadana ...
 • Remont ul. Bronieckiej w Borkach Wielkich oraz ul. Zapłocie w Świerczu
  ... Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym są roboty budowlane ...... Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony  IV. ...... zaproszeni do udziału w postępowaniu  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, ...... przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, ...... 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)  Tak  IV. ...... na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, ...... 10:00 odbyło się otwarcie ofert w przetargu pn. ......   Tryb udzielenia zamówienia przetarg nieograniczony   Nazwa nadana ...
 • Przetarg na dzierżawę gruntu pod Wesołe Miasteczko podczas Dni Olesna 2019
  ... Burmistrz Olesna ogłasza   przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntu ......   Przedmiotem przetargu jest stawka czynszu dzierżawnego gruntu ...... jest do wydzierżawienia w drodze przetargu nieograniczonego na okres trwania „Dni ...... przetarg odbędzie się w dniu 23. ...... Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu ...... Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się według wniosku złożonego ...... zainteresowanego w dniu przetargu. ...... rzecz Gminy, jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy w ...... 14 dni od dnia protokolarnego zakończenia przetargu. ...... Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu ...... Ponadto Oferenci przystępujący do przetargu zobowiązani są przedłożyć następujące ...... niż na dwa tygodnie przed przystąpieniem do przetargu oraz wszelkie dokumenty potrzebne do ...... Oferent, który wygra przetarg i zajmie wydzierżawiony teren pod ...... Oferent, który wygra przetarg zobowiązany będzie w terminie do dnia ......   Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w  ...... Gospodarki Nieruchomościami i Lokalami” – „przetargi na dzierżawę gruntów 2019”. ...
 • PRZETARG NA BUDOWĘ OBWODNICY OLESNA ROZSTRZYGNIĘTY!
  ... Krajowych i Autostrad w Opolu rozstrzygnęła przetarg na obwodnicę Olesna. ...
 • I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Oleśnie przy ulicy Biskupickiej
  ... sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ......   I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ...... przetarg odbędzie się 11. ...... Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu ...... W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest podmiot gospodarczy, wymagany jest ...... dodatkowo pełnomocnictwo do udziału w przetargu. ...... lub zwrócone po zamknięciu przetargu. ...... od podpisania aktu notarialnego, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a  ...
 • II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki w Oleśnie przy ulicy Wachowskiej
  ... sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ......   II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ...... Data I przetargu nieograniczonego zakończonego wynikiem ...... przetarg odbędzie się 11. ...... Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu ...... W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest podmiot gospodarczy, wymagany jest ...... dodatkowo pełnomocnictwo do udziału w przetargu. ...... lub zwrócone po zamknięciu przetargu. ...... od podpisania aktu notarialnego, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a  ...
 • Utworzenie centrum ochrony różnorodności biologicznej w Oleśnie
  ... Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest ,,Utworzenie centrum ...... Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony  IV. ...... zaproszeni do udziału w postępowaniu  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, ...... przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, ...... 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)  Tak  IV. ...... na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, ...... Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest ,,Utworzenie centrum ...... TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  przetarg nieograniczony III. ...... zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. ...
 • Przebudowa Żłobka Miejskiego w Oleśnie, na potrzeby utworzenia 30 nowych miejsc, w ramach programu Maluch+
  ... Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest przebudowa Żłobka ...... Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony  IV. ...... zaproszeni do udziału w postępowaniu  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, ...... przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, ...... 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)  Tak  IV. ...... na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, ...... 10:00 odbyło się otwarcie ofert w przetargu pn. ......   Tryb udzielenia zamówienia przetarg nieograniczony   Nazwa nadana ...
 • Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Oleśnie
  ... Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest ,,Uzbrojenie terenów ...... Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony  IV. ...... zaproszeni do udziału w postępowaniu  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, ...... przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, ...... 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)  Tak  IV. ...... na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, ...... 10:00 odbyło się otwarcie ofert w przetargu pn: Uzbrojenie terenów inwestycyjnych ......   Tryb udzielenia zamówienia przetarg nieograniczony   Nazwa nadana ...... Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest ,,Uzbrojenie terenów ...... TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  przetarg nieograniczony III. ...
 • Przetarg na obsługę gastronomiczną na Dni Olesna 2019 roku
  ... Burmistrz Olesna ogłasza   przetarg ustny nieograniczony na stawkę czynszu ......     Przedmiotem przetargu jest stawka czynszu dzierżawnego ...... jest do wydzierżawienia w drodze przetargu nieograniczonego na okres trwania „Dni ......   przetarg odbędzie się w dniu 10. ...... Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu ...... Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się według wniosku złożonego ...... zainteresowanego w dniu przetargu. ...... rzecz Gminy, jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy ...... 14 dni od dnia protokolarnego zakończenia przetargu. ...... Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu ...... Ponadto Oferenci przystępujący do przetargu zobowiązani są przedłożyć następujące ...... niż na dwa tygodnie przed przystąpieniem do przetargu oraz wszelkie dokumenty potrzebne do ......   Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w  ...
 • Utrzymanie zieleni oraz czystości na terenie miasta Olesna
  ... Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony  IV. ...... zaproszeni do udziału w postępowaniu  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, ...... przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, ...... 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)  Tak  IV. ...... na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, ...... 10:00 odbyło się otwarcie ofert w przetargu pn. ......   Tryb udzielenia zamówienia przetarg nieograniczony   Nazwa nadana ...... TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  przetarg nieograniczony III. ...
 • Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Oleśnie
  ... Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest ,,Uzbrojenie terenów ...... Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony  IV. ...... zaproszeni do udziału w postępowaniu  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, ...... przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, ...... 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)  Tak  IV. ...... na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, ...... 10:00 odbyło się otwarcie ofert w przetargu pn:   Uzbrojenie terenów ...... postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. ...... Dotyczy postępowaniu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. ...... zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. ...... Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest ,,Uzbrojenie terenów ...... TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  przetarg nieograniczony III. ...... zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. ...

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: