UWAGA!! Informujemy, że w dniu 16 sierpnia 2019 r. (piątek) Urząd Miejski w Oleśnie będzie nieczynny. Urząd Stanu Cywilnego będzie pełnił dyżur w godzinach od 8:00 do 12:00. Za utrudnienia przepraszamy! 

Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: przetarg
znaleziono plików: 20 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 728

 • Utworzenie centrum ochrony różnorodności biologicznej w Oleśnie
  ... Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest ,,Utworzenie centrum ...... Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony  IV. ...... zaproszeni do udziału w postępowaniu  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, ...... przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, ...... 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)  Tak  IV. ...... na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, ...... Jako Oferent, chcący złożyć ofertę w przetargu na park w Olesnie, z datą na 05. ...... czy w związku z wielobranżowym charakterem przetargu i letnim okresem urlopowym Zamawiający nie ...... tworzenia dokumentacji) przedstawionej w przetargu listy doboru gatunkowego, tak by jak ...... 10:00 odbyło się otwarcie ofert w przetargu pn. ...
 • Kolumna wotywna przy ul. Wielkie Przedmieście odnowiona
  ... W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego został wyłoniony wykonawca ww. ...
 • I przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 211/5 w Oleśnie przy ulicy Biskupickiej
  ... sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ......   I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ...... przetarg odbędzie się 10. ...... Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu ...... W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest podmiot gospodarczy, wymagany jest ...... dodatkowo pełnomocnictwo do udziału w przetargu. ...... lub zwrócone po zamknięciu przetargu. ...... od podpisania aktu notarialnego, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a  ...
 • II przetargi na sprzedaż działek przy ulicy Biskupickiej w Oleśnie
  ... sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ......   II przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż ......     Data I przetargu na sprzedaż opisanych powyżej działek ...... przetargi odbędą się 17. ...... Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu ...... W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest podmiot gospodarczy, wymagany jest ...... dodatkowo pełnomocnictwo do udziału w przetargu. ...... lub zwrócone po zamknięciu przetargu. ...... od podpisania aktu notarialnego, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a  ...
 • Przetarg na dzierżawę stawu w Borkach Wielkich
  ... Olesna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na roczną stawkę ...... przetarg odbędzie się w dniu 16 lipca 2019 ...... wadium przez inną osobę niż uczestnika przetargu, należy w treści przelewu wskazać imię i ...... wpłata wadium lub osoba biorąca udział w przetargu musi okazać pisemne upoważnienie, udzielone ...... wpłacającego wadium, do wzięcia udziału w przetargu. ...... Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu ...... złożonego przez zainteresowanego w dniu przetargu. ...... Gminy Olesno, jeżeli uczestnik który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy w terminie 14 ...... od dnia zamknięcia przetargu. ...... zwaloryzowane Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu ...... datowany najpóźniej na dzień przed przetargiem. ...... osób reprezentujących podmiot stający do przetargu. ...... przetarg będzie ważny bez względu na liczbę ...... przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik ...... Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w  ...... prawo zmiany treści ogłoszenia, warunków przetargu, odwołania lub unieważnienia przetargu w ...
 • Przetarg na dzierżawę stawu w Boroszowie
  ... Olesna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na roczną stawkę ...... przetarg odbędzie się w dniu 16 lipca 2019 ...... Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu ...... złożonego przez zainteresowanego w dniu przetargu. ...... rzecz Gminy, jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy w terminie 14 ...... od dnia przetargu. ...... Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu ...... Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w  ...... prawo zmiany treści ogłoszenia, warunków przetargu, odwołania lub unieważnienia przetargu w ...
 • Przebudowa chodnika przy ul. Murka w Oleśnie
  ... Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym są roboty budowlane ...... Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony  IV. ...... zaproszeni do udziału w postępowaniu  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, ...... przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, ...... 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)  Tak  IV. ...... na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, ...... 10:00 odbyło się otwarcie ofert w przetargu pn. ......   Tryb udzielenia zamówienia przetarg nieograniczony   Nazwa nadana ...... Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym są roboty budowlane ...... TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  przetarg nieograniczony III. ...
 • Dowóz uczniów/dzieci do szkół podstawowych oraz przedszkoli na terenie Gminy Olesno w roku szkolnym 2019/2020
  ... Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony  IV. ...... zaproszeni do udziału w postępowaniu  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, ...... przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, ...... 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)  Tak  IV. ...... na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, ...... postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. ...... Dotyczy postępowaniu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. ...... zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. ...... TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  przetarg nieograniczony III. ...... zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. ......   Tryb udzielenia zamówienia przetarg nieograniczony   Nazwa nadana ......   Tryb udzielenia zamówienia przetarg nieograniczony   Nazwa nadana ...
 • Modernizacja kompleksu basenów otwartych w Oleśnie
  ... Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym są roboty budowlane ...... w trybie zgłoszenia oddzielnym postępowaniem przetargowym. ...... obowiązującego w dniu ogłoszenia niniejszego przetargu. ...... Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony  IV. ...... zaproszeni do udziału w postępowaniu  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, ...... przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, ...... 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)  Tak  IV. ...... na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, ...... Zamawiający załącza, do dokumentacji przetargowej w Biuletynie Informacji Publicznej ...... technologii basenowej zostały uzupełnione do przetargu natomiast z uwagi na ryczałtowe rozliczenie ...... i branży elektrycznej zostały uzupełnione do przetargu natomiast z uwagi na ryczałtowe rozliczenie ...... Zamawiający załącza, do dokumentacji przetargowej w Biuletynie Informacji Publicznej ...... przez Zamawiającego na etapie postępowania przetargowego. ...... Zapoznanie się z udostępnioną dokumentacją przetargową wiązałoby się bowiem z koniecznością ...... w zakresie robót ujętych w dokumentacji przetargowej, natomiast nie obejmuje robót tam nie ...... do zakresu zamówienia objętego dokumentacją przetargową. ...... Zamawiający nie przewidział w dokumentacji przetargowej, a także tego, czego nie można było ...... wniesienia odwołań w trakcie postępowania przetargowego o czas o który uległ pierwotny termin ...... Zamawiający załącza, do dokumentacji przetargowej w Biuletynie Informacji Publicznej ...... 10:00 odbyło się otwarcie ofert w przetargu pn:   Modernizacja kompleksu ...
 • Zakup i dostawa elementów wyposażenia Żłobka Miejskiego w Oleśnie (Maluch+2019)
  ... Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest zakup i dostawa ...... Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony  IV. ...... zaproszeni do udziału w postępowaniu  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, ...... przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, ...... 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)  Tak  IV. ...... na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, ...... 10:00 odbyło się otwarcie ofert w przetargu pn:  „Zakup i dostawa elementów ......   Tryb udzielenia zamówienia przetarg nieograniczony   Nazwa nadana ...
 • Budżet Obywatelski – Plac Sprawnościowy przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 im. Powstańców Śląskich w Oleśnie przy ul. Krasickiego 25
  ... czasie realizacji inwestycji oraz na etapie przetargu wyłaniającego wykonawcę. ...
 • Utworzenie centrum ochrony różnorodności biologicznej w Oleśnie
  ... Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest ,,Utworzenie centrum ...... Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony  IV. ...... zaproszeni do udziału w postępowaniu  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, ...... przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, ...... 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)  Tak  IV. ...... na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, ...... postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. ...... Dotyczy postępowaniu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. ...... zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. ...
 • Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem inwestycyjnym pn.: „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Oleśnie”
  ... Natomiast wyłoniony w przetargu na wykonanie uzbrojenia terenów ...
 • Remont nawierzchni i chodnika przy ul. Dworcowej w Oleśnie
  ... Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym są roboty budowlane ...... Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony  IV. ...... zaproszeni do udziału w postępowaniu  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, ...... przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, ...... 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)  Tak  IV. ...... na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, ...... 10:00 odbyło się otwarcie ofert w przetargu pn. ......   Tryb udzielenia zamówienia przetarg nieograniczony   Nazwa nadana ...
 • Wymiana 7 sztuk okien na okna przeciwpożarowe EI60 w budynku Żłobka Miejskiego w Oleśnie
  ... Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym są roboty budowlane ...... Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony  IV. ...... zaproszeni do udziału w postępowaniu  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, ...... przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, ...... 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)  Tak  IV. ...... na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, ...... 10:00 odbyło się otwarcie ofert w przetargu pn:  „Wymiana 7 sztuk okien na okna ......   Tryb udzielenia zamówienia przetarg nieograniczony   Nazwa nadana ...... Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym są roboty budowlane ...... TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  przetarg nieograniczony III. ...

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: